MediaMarkt’ta Türk yöneticilerin tatlı rekabeti

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör izel.batu@dunya.com

Global perakende sektörü, rekabetin yoğun olduğu ve dinamik değişikliklerin yaşandığı bir alan. Elektronik perakendeciliğin öncülerinden olan MediaMarkt, bu dinamik pazarda Türkiye ve İspanya gibi kritik pazarlarda önemli bir rekabete sahne oluyor.

Türk yöneticilerin bu süreçteki rolleri, başarılarının yanı sıra rekabeti de körüklüyor. Bu rekabet, yalnızca iki ülkenin ticari başarılarını değil, aynı zamanda yönetim ve liderlik becerilerini de ön plana çıkarıyor. İşte bu çerçevede, MediaMarkt’ta Türk yöneticilerin tatlı rekabeti gözler önüne seriliyor. Almanya’nın liderliğindeki global çatı MediaMarktSaturn, Avrupa’nın en büyük elektronik perakendecisi olarak faaliyet gösteriyor.

Türkiye ise, MediaMarkt’ın yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar yönetiminde faaliyet gösteren Türkiye büyük bir sıçrama yaparak Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülke konumuna yükseldi. Türkiye’yi İspanya pazarı takip ediyor. İşte tam bu noktada güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Çünkü İspanya’nın başında bir önceki Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş bulunuyor. Onun İspanya’ya geçişi, Türkiye ve İspanya arasında tatlı bir rekabetin doğmasına neden olmuş.

Kocabaş’ın ardından CEO olarak atanan Hulusi Acar, bu rekabeti fırsata çevirerek Türkiye’deki operasyonları daha da ileriye taşımayı hedefliyor. İspanya’daysa Faruk Kocabaş, Türkiye’de kazandığı deneyimleri yeni görevine taşıyarak iki ülke arasında bir köprü görevi görüyor. İki ülke arasındaki bu tatlı rekabet, aslında her iki tarafın da birbirinden öğrenmesine ve ortak başarıya ulaşmasına olanak tanıyor. Bu, global iş dünyasında sürdürülebilir başarının ve büyümenin anahtarını temsil ediyor.

“Mağaza açmaya devam”

Hulusi Acar’ın liderliğinde MediaMarkt Türkiye, yerel yatırımları artırarak 98 mağaza ve 240 bin metrekarelik satış alanı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmi Türkiye’de MediaMarkt Türkiye olarak MediaMarktSaturn Perakende Grubu içerisinde sadece bir sene içerisinde 5’inci sıradan 2’nci sıraya yükselmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Hulusi Acar, sözlerine şöyle devam ediyor: “2023 finansal yılı toplamında MSH Grubun Almanya’dan sonra en büyük mağaza satış hacmine sahip ülkesi olduk.

Daha öncesinde İspanya, İtalya ve Avusturya’nın ardından 5’inci sıradayken, hızlı mağaza açılışlarımızla fiziksel olarak büyüyerek 2’nci sıraya yükseldik. Ülkemizden aldığımızı ülkemize yatırarak mağaza açmaya, diğer kanallara yatırım yapmaya, istihdamı artırmaya devam ederek Türkiye olarak güçlü performansımızı sürdüreceğiz.”

***

İnsan kaynakları yönetimi ve sigorta brokerliği firmalarından Mercer ve Marsh’ın ortak markası Mercer Marsh Benefits, “MMB Türkiye Çalışan Sağlığı, Yan Haklar ve Wellbeing Araştırması”nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye’den 350’den fazla şirketin katıldığı araştırmada, şirketlerin sosyal ve finansal wellbeing yatırımlarını artırdıkları ve fiziksel wellbeing sağlama oranlarının büyük ölçüde arttığı gözlemlendi.

Sağlık sigortası ve yan haklar öne çıkıyor

Araştırma, şirketlerin yüzde 76’sının özel sağlık sigortası sunduğunu ve bu yan hakların genellikle çalışanın ailesini de kapsadığını belirtiyor. Şirketlerin yüzde 82’si tamamlayıcı sağlık sigortası sunarken, poliçe kapsamlarının büyük çoğunluğu hem yatarak hem de ayakta tedavileri içeriyor. Bu durum, çalışanların artan sağlık masrafları ve pandemi sonrası değişen ihtiyaçlarına yanıt olarak değerlendiriliyor.

Çalışan deneyimi ve wellbeing odaklı yaklaşımlar

Araştırmada şirketlerin çalışan bağlılığı ve şirket kültürünün benimsenmesi konusunda çeşitli stratejiler geliştirdiği ve bu kapsamda uzaktan çalışma modellerinin benimsendiği belirtiliyor. Her iki şirketten biri haftada en az iki gün uzaktan çalışma modelini benimseyerek çalışanlarının iş-yaşam dengesini destekliyor. Şirketler ayrıca, çalışanlarına çeşitli yan haklar ve wellbeing programları sunarak onların fiziksel, sosyal ve finansal wellbeinglerini desteklemeye odaklanıyor.

Finans ve bilgi teknolojileri sektörlerinin, esnek yan haklar sunma konusunda öncü olduğu gözlemleniyor. Şirketlerin yüzde 67’si henüz esnek yan haklar sunmazken yüzde 18’i bu uygulamaları aktif olarak sunuyor ve yüzde 15’i gelecek planlarında bu tür uygulamalara yer veriyor. Mercer Marsh Benefits Türkiye Ülke Lideri Fuat Ünal, sektörel dinamikler ve pandemi sonrası değişen çalışma koşullarına uyum sağlamanın, çalışan memnuniyeti ve şirket performansı için kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar