Sürdürülebilir yetenek yönetimi

Ebru DEMİR KOÇAK
Ebru DEMİR KOÇAK ebrudemir.kocak@dunya.com

Dengeleri sürekli değişen bir dünyada sürdürülebilirlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve dayanışma gibi kavramlar her zamankinden daha kritik bir öneme sahip olmaya başladı. Günümüzde giderek artan çevresel ve sosyal değişimler ve bunların olumsuz etkilerinin farkında olan bazı markalar, sürdürülebilirlik hedeflerini ortaya koyan programlar tasarlıyor, bunun için bütçe, fon ayırıyor ve hatta bunu tüm dünyaya duyuruyor.

Ürün ve hizmetlerin yarışır hale geldiği rekabetçi iş ortamında başarıya ulaşmak ve bu başarıyı sürekli hale getirmek özellikle son dönemde en çok kafa yorduğumuz konular arasında yer alıyor. Sürdürülebilir başarıyı hem mali veriler hem de manevi değerleri ile yakalayan kurumlar, yetenekleri cezbederek fark yaratıyorlar.

Her ne kadar teknoloji ve yenilikçi yaklaşımlar önem kazansa da aslında günümüzde kurumları bir adım öne çıkaran; yetenekli iş gücüne sahip olmak ve bu yetenekleri elinde tutabilmektir. Kısacası organizasyonların yaşamsal kaynağı çalışanlar ve çalışanların yeteneğidir.

Sürdürülebilir Yetenek Yönetimi Nedir?

Her kurum özelinde farklı tanımlansa da sürdürülebilir yetenek yönetimi; işe alım sürecinin kurumun değerlerine uygun yapılandırılması, çalışan ve kurum değerlerinin keşfedilmesi, bu değerlerin şirketin vizyonuyla birleştirilmesi, teknoloji ve yeteneğin birleşimi gibi bazı kilit başlıkları içerir.

Sürdürülebilir yetenek yönetimi, kurumların vizyon ve stratejisi ile paralel, hedeflerine ulaşabilmek için her çalışanına, gerekli ortamı sağlayarak, potansiyellerini kullanabilme imkanı tanıması, teknoloji ve insan arasındaki sinerjiyi arttırması ve en önemlisi organizasyon kültürüne dahil ederek sağlanabilir.

Yetenek Yönetimi, kurum tarafından adaylar ile yani yetenek ile ilk temastan başlayarak, yeteneği cezbederek, yani o kurumda çalışmaya ikna etmek ile başlıyor. Özellikle pandemi sonrasında değişen yaşam ve çalışma koşulları, hepimizin iş hayatını da sıkça sorgulamasına sebep oldu. Yetenekler de çalışacağı kurumu seçerken, kurumun değerlerine, kültürüne, teknoloji ve üretkenliğine bakarak karar vermeye başladı. İş hayatına yeni katılan yetenekler özellikle kurumların sürdürülebilirlik yaklaşımlarını hatta yayınlanmış raporlarını da derinlemesine araştırıp inceliyorlar.

Kurumlar, sürdürülebilir yetenek yönetimi için yol haritasını nasıl oluşturmalı?

Kuşakların farkında olarak, tüm kuşakların uyum içinde çalışabilecekleri yenilikçi çalışma iklimini yaratarak, Kararlara katılımı destekleyen, insiyatif veren liderler ile yöneterek,

Çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyici politikalar oluşturarak, (yaş, kuşak, toplumsal cinsiyet, mezhep gibi)

Yeni neslin liderlere ve organizasyonlara verdiği mesajları çok iyi okuyup, insan yönetiminde ayakları yere basan, kültürü önceliklendiren ve özgün, gerçekçi uygulamalar ortaya koyarak,

Adil, şeffaf, hakkaniyetli organizasyon kültürü yaratarak ve bunu koruyarak,

Organizasyon içindeki farklılıkları iyi gözlemleyerek, işbirliğine teşvik eden çalışma modelleri oluşturarak,

Teknoloji ve insanı odağına alan eğitim ve gelişim politikaları oluşturarak,

Koçluk ve mentorluk uygulamaları, özellikle tersine mentorluk uygulamalarını benimsemek ve sürekli hale getirmek, (*Tersine mentorluk; Y kuşağı ile önceki kuşak yöneticileri bir araya getirerek bilgi paylaşımları ile sinerji yaratmayı hedefleyen bir fikir alış veriş programı).

Dikey kariyer planlamaları, dikey organizasyon ve unvan yapısı yerine, yatayda gelişim ve iş modellemesi yaparak, organizasyon yapısını yatayda uzmanlaştırmak,

Bugüne kadar yazılarımda ele aldığım motivasyon, yılmazlık- duygusal dayanıklılık, çalışan bağlılığından çalışan deneyimine evrilen politikalar kurum içinde dengeli olarak bir araya geldiğinde altın formül de oluşmuş oluyor yani sürdürülebilir yetenek yönetimi…

Son olarak severek ve ilham alarak takip ettiğim Araştırmacı ve Yazar Evrim Kuran: "Dünyayı değiştiren deliler ve dâhilerdir” der Halil Cibran. Sürdürülebilir bir dünya için delice çalışmaya, dâhice hayal kurmaya devam… sözü ile yazımı tamamlamak istiyorum…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Becerilerin geleceği 25 Mart 2023
Geri bildirimin gücü 21 Ocak 2023
Motivasyon 17 Aralık 2022