Yeni Hükümet Sistemi'nde vergiye dair

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü


Prof. Dr. Ersan ÖZ

Yeni hükümet sisteminin ilk icraatlarından birisi yürütmeye hız kazandırmak amacıyla bakanlık sayısını 16’ya düşürmek ve Maliye Bakanlığı'nın ismini Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirmek oldu. Yeni hükümet sisteminin bürokratik yapısı ve iç işleyişi vergi hukuku araştırmalarında da artık çok tartışılacak, yazılacak, yorumlanacak. Çünkü, vergi konusu devlet ile vatandaşlar arasında her zaman önem taşıyan ve titizlikle düzenlenen konular arasında yer alıyor, almaya da devam edecek. Malumunuz, bazen devlet vatandaşlarına vergi kanunlarına uymadığı için ceza kesiyor, bazen de mükellefler kendilerine haksız yere kesilen cezaları yargı mercilerinde iptal ettirebiliyorlar. Devlet refleksi, vatandaşlarına daha çok hizmet sunmak amacıyla topladığı vergilerin düşük olduğunu ifade ederken, mükellefler ise ödedikleri vergilerin yüksekliğinden dert yanmışlardır. Peki yeni hükümet sistemi vergiyle ilgili neler getirecektir?

- Vergi mevzuatı çok daha sade ve anlaşılır olacaktır.

- Vergi mevzuatında yer alan farklı kanunlar arasındaki çelişkiler giderilecektir.

- Vergi mevzuatı tek elden düzenlenecektir.

- Sık sık vergi affı düzenlemeleri yönetimde istikrar olması nedeniyle nadiren görülecektir.

- Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile vergi oranları kanuni ölçüler içerisinde düşürülebilecektir.

- Yeni vergi mevzuatında damga vergisi gibi eskimiş, kayıt dışılığa neden olan vergiler kaldırılabilecektir.

- Yeni hükümet sistemi ile çok daha hızlı vergisel kararlar alınabilecektir.

- Vergi ile ilgili işlevi kalmamış kurullar ortadan kaldırılacak çok daha etkin bir vergi idaresi yapısı meydana getirilecektir.

- Ekonomi Politikaları Kurulu ile koordinasyon daha çok artacak vergi ve para politikalarının uyumu daha hızlı ve sağlıklı sağlanacaktır.

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı yeni hükümet sisteminde bütçeyi Cumhurbaşkanı adına oluşturacaktır.

- Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izleyip, analiz ve yorumlarını raporlayacak, finansal kaynakları çeşitlendirirken, uluslararası fonları ülkemize çekmeye çalışacaktır.

- Vergi mevzuatında yer alan bakanlar kuruluna görev ve yetkiler veren tüm hükümler “Cumhurbaşkanı” olarak değişecektir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bürokrasiyi azaltacağı hususu sürekli olarak vurgulanmaktadır. Vergisel işlemlerde bürokrasinin azaltılması ticaret, yatırım ve finans piyasalarının dışsal manada olumlu etkilenmesine yol açarken, genel ekonomik yapının da bu etkileşimden nasibini alacağını ümid ediyoruz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar