25 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27517

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik

—  Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/9)

—  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/3)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/6)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/7)

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap