25 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27520

Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2010/162     Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü’ne Çekinceyle Katılmamız Hakkında Karar

2010/167      Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Hırvatistan Cumhuriyeti Devlet Arşivi Arasında İmzalanan “İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

2010/169      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/173      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokol”ün Onaylanması Hakkında Karar

2010/198      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/202      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/208      Uluslararası Askeri Karargahların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiye’deki Tüm Müttefik Karargahlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2010/210      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

2010/183     Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap