9 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27628

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2010/436    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/502    Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/521    İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Su Ürünleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/537    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2010/558    Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Edirne Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2010/559    Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/560    Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/561    Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/562    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Su Ürünleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/563    Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Gaziantep Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2010/564    Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Alanya Mühendislik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/579    İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ziraat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2010/586    Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Hemşirelik Yüksekokulu ile Erzurum Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—   Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği

—   Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—   İthalat: (2010/2) Sayılı Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

—   İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2010 Tarihli ve 413 Sayılı Kararı

—   Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2010 Tarihli ve 423 Sayılı Kararı

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.