9 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27644

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

—  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

—  Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/39)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/40)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/8 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/6)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/20)

—  Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Tohumu Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 10/7/2010 Tarihli ve 454 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 10/7/2010 Tarihli ve 455 Sayılı Kararı

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.