13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27679

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği

—  Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği

—  Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/8)

 

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.