12 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27686

Resmî Gazete
MEVZUAT
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2010/749  Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında İmzalanan, Memur Değişimine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2010/804   Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2010/813  Pakistan’da Meydana Gelen Sel Afetinden Zarar Gören Afetzedeler İçin Yardım Kampanyası Düzenlenmesi ve Kampanyanın Ulusal Koordinasyonunu Yapmak Üzere Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Görevlendirilmesi Hakkında Karar
 
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—   Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARLARI
—   İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
YÖNETMELİKLER
2010/786  Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
—  Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik
—  Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli Sertifika ve Lisans Yönetmeliği (SHY-5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  TEKEL Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketler Sicil Raporları Doldurmaya Yetkili Amirler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  TEKEL Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketler Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
—  Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TTA) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No: 2010/40)
—  2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/42)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/69)
—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/70)
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 26/8/2010 Tarihli ve 646 Sayılı Kararı
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.