17 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27725

Resmî Gazete

    

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/958  Orta Vadeli Program (2011-2013)’ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGE

—  2011-2013 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2010/3 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  2011-2013 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

 

KURUL KARARI

—  Orta Vadeli Mali Plan (2011-2013)’ın Kabulüne Dair 8/10/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

 

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.