5 °C

Resmî Gazete

Sayılı: 27741

Resmî Gazete

MEVZUAT

 

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

978    Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/79)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/80)

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3889 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3895 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2010 Tarihli ve 3902 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.