7 °C

Resmî Gazete

Sayı: 27904

Resmî Gazete

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

—   Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Harran Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Harran Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Harran Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—   Yüksek Seçim Kurulunun 5/4/2011 Tarihli ve 308 Sayılı Kararı

DÜZELTME   (6215 Sayılı Kanun ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2011/31 Sayılı Kararı ile İlgili)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.