7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 28076

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/2250    Devlet Yatırım Bankasının Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2011/2266    İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesinde Bulunan Bazı Alanlarda Yürütülecek İyileştirme, Yenileme ve Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının Yetkilendirilmesine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/11)

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.