17 °C

Resmi Gazete

SAYI: 26976

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’e, Çalışma ve SosyalG üvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—   Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik

—   Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—   Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—   Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

KURUL KARARI

—   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/8/2008 Tarihli ve 2773 Sayılı Kararı

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.