10 °C

Resmi Gazete

SAYI: 27045

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yapılan Bazı Atamaların İptaline Dair Karar

YÖNETMELİKLER

— Emniyet Teşkilatı Bomba İmha Tazminatının Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

— Aksaray Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Aydın Üniversitesi Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Sakarya Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/60)

— 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/61)

— Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/5, K: 2008/93 Sayılı Kararı (3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/34, K: 2008/94 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 24/7/2003 Tarihli ve 4956 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/17, K: 2008/95 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/15, K: 2008/98 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/26, K: 2008/105 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/5, K: 2008/111 Sayılı Kararı (2/9/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/55, K: 2008/118 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/5/2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/92, K: 2008/119 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/94, K: 2008/123 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/6/1936 Tarihli ve 3038 Sayılı Kanun ile İlgili)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.