4 °C

Resmî Gazete

SATI: 27061

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’na, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

— Çevre Denetimi Yönetmeliği

— Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yaşar Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

— Yaşar Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/81)

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.