13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27267

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15026  Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2009/15035    İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Hukuk Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15036    Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15037    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sivil Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15038    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15039    Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Gümrük Müdürlüklerinin Kaldırılması,  Anılan Bakanlığın Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bazı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

2009/15041    Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 99/12770 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Eyyüp Cenap GÜLPINAR, Daha Sonra İse Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerinin İptaline Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

2009/15093 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

YÖNETMELİK

—  Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

DÜZELTME   (Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği ile İlgili)

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.