12 °C

Resmi Gazete

Sayı: 27272

Resmi Gazete

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15074      Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırasının

Onaylanması Hakkında Karar

2009/15078      Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı

Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2009/15090      Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında

Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

 YÖNETMELİKLER

—    4749 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine İlişkin

Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

—    Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)

—   Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—    Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—    2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—    2009 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.