7 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27336

Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

—  Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

—  Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Rize Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

—  Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/13)

—  Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/6)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/7)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap