TEDAŞ'ta yönetmelik değilişkiliği

Şirketin İhtiyaç fazlası malzemeler yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün (TEDAŞ) ''İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliğinde'' değişiklik yapıldı.

TEDAŞ'ın konuya ilişkin Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmeliğin ambarlarda bulunan ve daha sonra oluşan her çeşit hurda malzemenin satış işlemleri 20 Mart 1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça ve malzemelerin değerlendirme ve tasfiye işlemleri ise 31 Ekim 1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre ilgili ünitelerince yapılacak. 31 Ekim 1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına girmeyen ve önceki yıllar da dahil olmak üzere en az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri için de ünitesi tarafından hurda işlemi yapıldıktan sonra satılacak.