8 °C

Yargı Reformu Eylem Planı'na son şekli verildi

Adalet Bakanlığı, planın son şeklini Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayınladı

Yargı Reformu Eylem Planı'na son şekli verildi

ANKARA  - Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı'na son şeklini verdi. Buna göre, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ve görev tanımının belirlenmesi için Avrupa ülkelerindeki örnekler ve geçmiş yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanmış tasarı taslağı göz önünde bulundurulacak.

Eylem Planı'nın "Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi" başlığı altındaki hedefleri arasında, "uluslararası belgeler ışığında Anayasa Mahkemesinin görev tanımının yeniden belirlenmesi ve buna bağlı olarak yeniden yapılandırılması"  kısa vadeli hedefi de yer aldı.

Plan'da, "giderek artan iş yükü ve çeşidi karşısında 11 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesinin tek kurul ile etkili ve verimli çalışma yürütmesi, temel hak ve özgürlüklere yeni boyutlar kazandıracak içtihatlar üretmesinin oldukça zorlaştığı" belirtildi.

Bu nedenle Avrupa ülkelerindeki anayasa mahkemelerinin görev tanımları ve oluşum şekilleri doğrultusunda mahkemenin yeniden yapılandırılması amacına yönelik olarak geçmiş yıllarda Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanmış tasarı taslağı göz önünde bulundurularak Mahkeme'nin yeniden yapılandırılması ve görev tanımının belirlenmesi sağlanacak.

Anayasa Mahkemesinin görev tanımının yeniden belirlenmesi amacıyla uluslararası belgeler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmalar yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin görev tanımının belirlenmesine bağlı olarak, Mahkeme'nin oluşumuna ilişkin ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek.

HSYK'ya yönelik düzenlemeler

Eylem Planı'nın "Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi" başlığı altındaki bir başka kısa vadeli planda ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), tarafsızlık, objektiflik, şeffaflık ilkeleri temelinde, uluslararası belgeler ışığında, geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılması, kararlarına karşı etkili bir itiraz sisteminin getirilmesi ve yargı yolunun açılmasına yönelik düzenlemeler yer aldı.

İlk yayınlanan planla aynı düzenlemeleri içeren Plan'ın son şekline göre, HSYK'nın, geniş tabanlı temsil esasına göre oluşturulması, Yargıtay ve Danıştayın, genel kurullarınca seçilen üyeleri aracılığıyla HSYK'da temsil edilmesi, yargının tümünün temsil edilebilmesi amacıyla, yüksek yargı dışında meslektaşlarınca seçilen birinci sınıf hakim ve savcıların HSYK'da, etkili temsilinin sağlanması, Türkiye Adalet Akademisi, hukukçu öğretim üyeleri ile avukatların HSYK'da temsil edilmesi sağlanacak.

Eylem Planı'nın son şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar kapsamında yapılması hedeflenen düzenlemeler daha önceki planlardaki şekliyle yer aldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap