Geleceğin bankacılığı Boğaz'da tartışıldı

ahmetcoskunaydin@hotmail. com

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 
Günümüzde artık nerdeyse değişmeyen hiç bir iş alanı kalmadı. İletişimin beklenmedik hızla gelişimi hemen hemen tüm sektörleri etkiledi. Bunlardan biri de bankacılık sektörü. Gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş ülkelere kadar  her yerde artık yeni bir bankacılık anlayışı ile yüz yüzeyiz. Finansal çözümlerde uluslararası üne sahip SAP, geleceğin bankacılığını, deneyimi bankacılarla İstanbul'da Boğaz'da Sait Halim Paşa yalısında değerlendirdi. 
 
Contact Plus tarafından organize edilen 'Geleceğin Bankacılık Çözümleri'nde, İş Bankası Genel Müdür yardımcısı Hakan Aran,Boston Consulting Grup yöneticisi Yücel Ersoy, SAP EMEA Bölgesi Finansal Hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Laurence Leyden ile Google Orta Doğu Kurumsal satış sorumlusu Nasser Ahmed konuştu. 
 
Yapılan tartışmalardan çıkan sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı ve ilginç idi. Buna göre, bundan böyle müşteri odaklı bankacılık hizmetleri daha ön plana çıkacak. Müşterilerin yaşları da bankacılar açısından önem taşıyacak. Refah içinde ve belli bir yaşam düzeyini yakalamış bir müşteriden daha çok, henüz genç ve iş yaşamına yeni atılmış müşteriler daha büyük önem taşıyacak. 
 
Banka şubeleri küçülecek ve kimi yerlerde seyyar şubeler oluşacak. Bu yöntem halen Malezya'da uygulanıyor ve işletme giderlerinde çok ciddi tasarruflar sağlıyor. Bunun yanında bu küçük şubelerde, banka ile müşteri birebir yani yüz yüze temas halinde oluyor. Bu durum ise müşteriyi, bankaya da daha ılımlı ve olumlu bakmaya yöneltiyor. 
 
Boğaz'da yapılan bankacılık değerlendirmesinin bir başka ilginç yönü de, 'aynı havuzda balık avlamanın' geçerli olduğu, yani müşteri sayısının aynı olması nedeniyle, bankalar arasındaki rekabetin daha artacağının ortaya çıkmasıydı. 
 
Bu ise bankalar karşısında müşterileri birey olarak daha ön plana çıkaracak ve onu daha önemli kılacak. Bunlara ilaveten bankalar karlılıklarını korumak ya da artırmak için yeni arayışlara yönelecekler. 
 
Geleceğin bankalarının adeta bir atıştırma (fast food) şubesi haline dönmesinin ve işlemlerin paketler halinde sunulmasının ise şaşırtıcı olmayacağı, çıkan sonuçlardan biriydi...
 
İstanbul'da Boğaz'da şekillenen yeni bankacılığın yaşama geçmesi için çok uzun süre beklemeye gerek yok gibi...