17 °C

Aşı olmak işgücünü koruyor, verimlilik sağlıyor

Erişkinlerin aşılanması işgücünü koruyor, verimliliği artırıyor

Aşı olmak işgücünü koruyor, verimlilik sağlıyor

Mehmet KAYA

ANKARA – Çocuklara yönelik koruyucu etkisiyle bilinen aşıların, aynı zamanda erişkinlerin korunması için de kullanıldığı ve bu etkisiyle işgücü kaybını önleyerek verimliliği artırdığı vurgulandı. Aşı Haftası kapsamında, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THK) Aşı Çalışma Grubu Koordinatörü ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve KLİMİK Derneği Erişkin Bağışıklama Grubu Başkanı Esin Şenol basın toplantısı düzenledi. 

Mehmet Ceyhan, THK’nın çocuklara yönelik geniş kapsamlı aşı programları uyguladığını hatırlatarak, bunun hastalığı tedavi etmekten çok daha maliyet avantajlı olduğunu vurguladı. Ceyhan, yaptıkları bir maliyet analiz çalışmasında, eğer hiç aşı yapılmasaydı aynı kişilere yönelik sağlık gideri toplamını yıllık 20 milyar TL’ye kadar çıkacağının ortaya konulduğunu belirtti. Mehmet Ceyhan, erişkinlerin aşılanmasıyla hastalıklardan korunmasının işgücü kaybını da önlediğini ve bu yolla da verimliliği artırdığını kaydetti. 

Erişkinlerde aşılama önemli

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK Derneği) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol ise hastalıkların kökünün kazınması için aşılamanın yalnızca bebeklikte değil doğumdan ölüme kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı. 

Zatürre hastalığından dünyada halen yılda 1.6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Şenol, çocuklara yönelik aşılama faaliyetlerinde başarılı olunduğu halde, zatürre, grip vb. erişkinlere yönelik aşılamanın yeterince önemsenmediğini kaydetti. Şenol, “Çocukluk çağında yapılması gereken aşılarını yaptırmamış ya da aşıların tekrarlarını atlamış kişiler, yaşam stili ya da sağlık çalışanları gibi mesleği nedeniyle riske maruz kalanlar mutlaka aşılanmalıdır” dedi. Esin Şenol, risk grubundakilerin grip ve zatürre aşılarını, yine erişkinlerin Hepatit B gibi aşılarını mutlaka yaptırması, çocuklukta yapılması gereken ancak yapılmayan ya da eksik olan hepatit b ve a, suçiçeği, kızamık vb. aşıların tamamlanması, yeni geliştirilen HPV ve zoster gibi aşıların yaptırılması gerektiğini kaydetti. 

Esin Şenol, Hollanda’da yapılan CAPiTA (Erişkinlerde Toplumdan EdinilmişPnömoniye Karşı Bağışıklama) çalışması sonuçları hakkında da bilgi verdi. Şenol, “65 yaş ve üstü yaklaşık 85 bin erişkinin dahil edilmesiyle en büyük aşı etkinlik çalışmalarından biri olan araştırmaya göre aşı uygulanan yaşlı erişkinlerde toplumdan edinilen pnömokok bakterisi kaynaklı pnömoni, yan zatürrede anlamlı oranda azalma kaydedildiği ortaya kondu” dedi. 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap