15 °C

Eczacı Odaları 'bilgi sistemi'ni kullanacak

Bölge Eczacı Odaları tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Eczacı Bilgi Sistemini kullanacak

Eczacı Odaları 'bilgi sistemi'ni kullanacak

ANKARA – Bölge Eczacı Odaları tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanacak. Bu işlemlere ait her türlü makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilecek. Sistemin teknik nedenlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılacak.

Denetçi atamalarında değişikliğe gidildi
 
Türk Eczacıları Birliği’nin Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde denetçi atamasında “herhangi bir nedenle haysiyet divanlarında cezalandırılmamış” olma hükmü kaldırıldı. “6643 sayılı Kanunun 16. maddesi hükmü denetçi eczacılar için de uygulanır” hükmü getirildi. 

Odalar tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından kurulan Eczacı Bilgi Sistemini kullanacak. Bu işlemlere ait her türlü makbuz ve evrak Eczacı Bilgi Sistemi üzerinden alınarak ilgilisine verilecek. Sistemin teknik nedenlerle çalışmaması halinde TEB Merkez Heyeti tarafından bastırılan makbuzlar kullanılacak. Mevcut uygulamada, odalar, tüm gelirleri ve parasal işlemlerinde Türk Eczacıları Birliği tarafından bastırılan ve bedelsiz sağlanan makbuzları ve bilgisayar formlarını kullanıyorlardı. 

TEB Eczacılık Akademisi kurulacak

Yönetmelik ile Merkez Heyeti’nin görevlerine yeni görev verildi. Buna göre Merkez Heyeti eczacıların daha yüksek bir meslek kültürüne ve akademik düzeye erişebilmelerini temin etmek, eczacılık mesleğinin icrası ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına ve eczacıların mesleki bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, eczacılık ve gerektiğinde diğer meslek gruplarına mensup kişilerden oluşan Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi kuracak. Eczacılık Akademisi ve bu Akademide görev yapacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, görev süreleri ile ücret ve görev giderleri TEB Merkez Heyeti tarafından belirlenecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.