12 °C

Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi kuruldu

Başbakan'ın başkanlığında 13 bakandan oluşan "Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi" kuruldu. Başbakan Davutoğlu'nun konuya ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi kuruldu

Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada ise tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik ''Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı'' hazırlandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla ''Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı'' konulu Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

'Dünya standartlarında birey ve toplum sağlığı'

Genelgede, hükümet olarak insan merkezli yaklaşımla sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sunarak dünya standartlarında birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmenin temel sağlık politikası olduğu vurgulandı.

Son yıllarda koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede elde edilen başarıların yanı sıra ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin sunumundaki ilerlemeler neticesinde, Sağlık Bakanlığının planlama, uygulama ve denetim işlevlerinde dünyada da örnek gösterilen bir konuma yükseldiği belirtildi.

Yüksek Konsey kuruldu

Dünya Sağlık Örgütünün benimsediği temel sağlık hizmetlerine genel yaklaşım modelinde sağlığın tüm sektörlere entegrasyonu ve tüm sektörler ile ortak politikalar için işbirliği modellerinin geliştirilmesinin esas alındığı vurgulanan genelgede, bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının koordinasyonuyla, ilk aşamada koruyucu sağlık ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine, ikinci aşamada ise tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerine çok paydaşlı yaklaşıma yönelik ''Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı''nın hazırlandığı bildirildi.

Program çerçevesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak üzere Başbakan'ın başkanlığında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, İçişleri Bakanı, Kalkınma Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın katılımıyla ''Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi''nin kurulduğu kaydedildi.

Yüksek Konsey'in olağan olarak her yıl Mayıs ayında, ihtiyaç halinde ise Başkanın çağrısı ile toplanacağı, toplantılara gündem ile ilgili bakanların davet edilebileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilecek

Yüksek Konsey'e bağlı olarak programın amaçları doğrultusunda; İcra Kurulu, Uygulama Koordinatörlüğü, Bilimsel Danışma Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile çalışma komisyonları ve alt çalışma gruplarının teşkil edilebileceği, bunların çalışma usul ve esasları ile program üzerindeki her türlü değişikliğin Yüksek Konsey'in onayına tabi olacağı ifade edildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

''Genelgenin yayımından sonra Sağlık Bakanlığının internet adresinde ilan edilecek ve ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek olan söz konusu program ile paydaşların tüm aktivitelerinde insan sağlığı odaklı yaklaşımların sağlanması; yetki ve sorumlulukların, iş akışları ve kaynakların sektörel kapsayıcılık anlayışı içerisinde belirlenmesi; sunulan hizmetlerin performans hedef ve ölçütlerinin tespit edilmesi ile izleme ve değerlendirmede kullanılacak mekanizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı, gerek hazırlanış, gerek içerik ve gerekse kapsamı açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün diğer ülkelere örnek gösterdiği ve küresel sağlık politikalarını etkileyebilecek özgün bir programdır. Bu nedenle uygulama aşamasında da aynı başarının devam ettirilebilmesi için, yapılacak çalışma ve uygulamalara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının etkin bir şekilde katılması ve katkı sağlaması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.''

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.