Yeni mezunlar önce "yardımcı" sonra "eczacı" olacak

2013 ve sonrasında eczacılık fakültesine girenler mezuniyet sonrası serbest eczane açmak veya mesul müdür olmak isterse bir yıl süreyle yardımcı eczacı olarak çalışacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Eczacılık fakültesi mezunları bundan böyle hemen eczane açamayacak. 2013 ve sonrasında eczacılık fakültesine girenler mezuniyet sonrası serbest eczane açmak veya mesul müdür olmak isterse bir yıl süreyle yardımcı eczacı olarak çalışacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile 2012'de çıkarılan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un uygulamasına yönelik düzenlemeler getirildi.

Yönetmelikle kanundaki eczacılık hizmetleriyle ilgili tanımlama da göz önünde bulundurularak, eczacı, eczacılık gibi kavramlar tanımlandı, eczacıların görev ve sorumlulukları belirlendi.

"Yardımcı eczacı" tanımı getirilen yönetmeliğe göre, 2013 ve sonrasında eczacılık fakültesine girenler, mezuniyet sonrası serbest eczane açmak veya mesul müdür olmak isterse bir yıl süreyle yardımcı eczacı olarak çalışacak. 

 Eczane açmak, işletmek ve ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olma şartı getirildi.

Nüfusa göre eczane

Yeni eczaneler nüfusa göre açılacak. Serbest eczane sayıları, ilçe sınırları içindeki nüfusa göre en az üç bin beş yüz kişiye bir eczane olacak şekilde düzenlenecek.

Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmayacak. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriterine bakılmaksızın bir eczanenin açılmasına müsaade edilecek ancak bu şekilde açılan eczanenin başka yerlere naklinde nüfus kriteri işletilecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenecek ve yılda en az iki kez Kurum'un resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Eczane açmak isteyen eczacılar, Kurum tarafından ilan edilen yerler için başvuracak. Bu başvurularda en fazla yirmi beş tercih yapılabilecek.

Kurum eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralamasını göz önüne alarak yerleştirme yapacak. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanacak.

[PAGE]

Eczacının eczanede bulunma zorunluluğu

Yönetmelikle eczacının eczanede bulunma zorunluluğu ve mesul müdür atanması gereken durumlar da belirlendi.

Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar görevi başında bilfiil bulunacak.

Hastalık ve diğer mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür, keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne yazıyla veya kayıtlı elektronik postayla bildirecek.

Bu süre 15 güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı ya da yardımcı eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşuluyla eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa muvafakatı alınarak mahallin serbest tabibi nezaret edecek.

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı

Yönetmelikle ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre yıllık katma değer vergisi hariç üç milyon Türk lirası ve üzerinde ciro yapan serbest eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu hale getirildi.

Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyenler, çalışabileceği eczaneyi kendisi belirleyebilecek. Aksi halde bölge eczacı odasına başvuracak.

Eczacı odası müracaat sırasını dikkate alarak yerleştirmeyi yapacak.

Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, yıllık satış hasılat durumlarıyla yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları Kurum'a ve ilgili eczacı odasına bildirilecek.

Cirosu Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması halinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda.

Yardımcı eczacı otuz gün içerisinde işe başlatılacak ve il sağlık müdürlüğüne bildirilecek. Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılacak ve otuz gün süre verilecek.

Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının ruhsatı otuz gün süreyle askıya alınacak.

Yönetmelikle ayrıca üniversite hastanelerinde eczane açılması  il sağlık müdürlüğünün iznine bağlandı.

[PAGE]

Sadece cadde ve sokak üstlerinde

Yönetmelikle eczane olarak kullanılacak yerlerin özellikleri ve bu yerlere ilişkin diğer hususlar ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi.

Buna göre serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde, bağımsız dükkanlarda açılacak.

Havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanlar dışında cephe ve kapıları belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunacak.

Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olacak, zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzemeyle döşenecek. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunacak.

Yeni açılacak eczaneler için yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi istenecek, 35 metrekareden küçük olamayacak, aynı il ve ilçe içindeki başka bir eczaneyle aynı ismi taşıyamayacak.

Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamayacak, vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilan yapıştırılamayacak.

İnternetten satış yasak 

Eczanelerde yalnızca hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve ziraat mühendisi tarafından yazılan reçeteler kabul edilecek. E-reçeteler dışında, internet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmeyecek.  

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesi için her ne şekilde olursa olsun kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslarla açık veya gizli iş birliği yapamayacak, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramayacak, reçete toplama veya yönlendirme yapamayacak, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemeyecek.

İlaçlar, bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satılamayacak, eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamayacak.

Eczanelerden zehirli ve müessir maddelerle ilaçların toptan satışı yapılamayacak, eczaneler ihalelere giremeyecek. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmayacak ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilecek.

[PAGE]

"İlk kez eczacı ve eczanenin tanımı yapıldı"

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Harun Kızılay, yönetmelikle ilgili yaptığı açıklamada, ilk kez eczacılığın, eczacının ve eczanenin tanımının yapıldığını söyledi.

Düzenlemede ilk kez eczacının "sağlık meslek mensubu" olduğunun açık bir şekilde yer aldığını vurgulayan Kızılay, ayrıca ilacın tanımının yapıldığını, eczacının görev ve yetkisinin de belirtildiğini kaydetti.

Eczane açma kriterinin de yeniden düzenlendiğini anlatan Kızılay, eczanelerin mutlaka cadde ve sokak üzerinde açılacağını sözlerine ekledi.

Bu konularda ilginizi çekebilir