Adana’da kirliliğe karşı 'nitrat eylem planı'

Tarımsal faaliyetler, endüstriyel süreçler ve evsel atık su gibi çeşitli sebeplerle su kalitesini bozularak insan sağlığına zarar veren nitrat kirliliğinin azaltılmasına yönelik Adana’da çalışmalar sürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ziya İPEK

Avrupa Birliği ile birlikte finanse edilen, tarımsal kaynaklı nitratın; su kaynaklarında sebep olduğu kirlenmenin tespit edilerek, azaltılması ve önlenmesi için düzenli çalışmaların yürütülmesini amaçlayan “Nitrat Eylem Planları İzleme ve Raporlama Metodolojisinin Kurulması Yoluyla Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi” kapsamında, yerel farkındalık oluşturma toplantısı gerçekleştirildi.

“Su ve toprağı korumak vatan savunması kadar değerli”

Yüreğir Kültür Merkezi’nde 15 ilçeden üreticilerin ve teknik personelin katılımı ile düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, suyun ve toprağın gelecek için korunması gereken en önemli miras olduğu belirterek, üreticilere büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi. Bugün gıda ve su savaşlarının hakim olacağı yöne doğru bir gidişatın yaşandığını ifade eden Kökçüoğlu, ‘’Eldeki tüm kaynakları korumak ve bunları sürdürülebilir hale getirerek gelecek nesillere taşımanın herkesin görevi.

Toprağı ve suyu artırmak mümkün değil. Gıda ve üretimin öneminin ön plana çıkmasıyla bu iki kaynağı korumak vatan savunması kadar değerli. Toprak ve su yan yana gelmediği, iklim de müsait olmadığı sürece sürdürülebilir gıda arzını sağlama şansımız yok. Bize düşen toprağı ve suyu korumak. Toprağın bir değer olduğunu, suyun artık bir gıda olduğunu israf edilmemesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor” dedi.

Tarımsal üretimde verimliliği artırmak için kullanılan girdilerin su ve gübre olduğunu anımsatan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Dairesi Çalışma Grup Sorumlusu Yusuf Gürbüz ise bilinçsiz gübre kullanımının yer üstü ve yeraltı sularını kirlettiğini bildirdi.

Su kaynaklarını, tarımsal sulamadan kaynaklanan kirlilikten kurtarmak için çalışmalar yürüttüklerini bildiren Gürbüz, Tarımsal faaliyetten kaynaklanan kirlenen veya kirlenme tehdidi altında olan hassas bölgeleri köy bazlı belirlediklerini ve bu bölgeler için kirliliği önlemeye yönelik tedbirleri içeren Nitrat Eylem Planlarını hazırladıklarını aktardı.

Toplantıda ayrıca Proje Takım Lideri Henry Joergensen de ülkesi Danimarka’da hayvan çiftliklerindeki atıkların çevreyi ve suları kirletmeden bertaraf edilmesini sunumla anlattı. Toplantıya katılan bölgedeki üreticiler, konuyla ilgili sorularını proje uzmanları Prof. Dr. Levent Başayiğit ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yiğit’e yönelttiler.