BUİKAD, AB projelerinde yerini aldı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) kadın girişimciliğini desteklemeyi hedefleyen ‘WEST PROJECT’ ve şirketler, yöneticiler, çalışanlar ve öğrencilerin küresel piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesini amaçlayan, ‘EUROKEY’ projelerinde yerini aldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BURSA - Bursa Valiliği’nin proje koordinatörü olduğu Cooperation For Innovation And The Exchange Of Good Practises- Strategic Partnership For Vocational Education And Training (Eurokey Project ) isimli AB projesinde BUİKAD proje ortağı olarak yerini aldı.

Projenin diğer paydaşları Türkiye’den Koç Üniversitesi, TOBB Üniversitesi ve Bursa OSB olurken, ayrıca İtalya, İzlanda, Polonya ve Litvanya’dan da paydaşlar da projeye destek verecek. Toplam 3 yıl sürecek ve 2020’ye kadar devam edecek proje; şirketler, yöneticiler, çalışanlar ve öğrencilerin küresel piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesini, adaptasyonunu, kültürel farklılıklardan kaynaklı dezavantajları yönetebilme becerilerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Proje çerçevesinde; kültürel dijital pazarlama, uluslararası kültürel çevre ve kobi raporu, küresel piyasalarda başarılı şirket örnekleri, çok ulus odaklı küresel eğitim stratejileri, girişimcilikte çok kültürlülük yönetimi dijital raporu, kültürlerarası yönetim becerileri ihtiyaç analizi, küresel piyasalarda kültürlerarası yönetim becerileri eğitim programı modülleri, kültürlerarası yönetim becerileri el kitabı, çok dilli e-öğrenme platformu kurulması, oyun mekaniği kullanılarak hazırlanan dijital ölçme aracı gibi çok sayıda çalışma yürütülmeye başlandı.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Avrupa Birliği projesi olarak hazırlanan ve Türkiye’den İş-Kur, Bursa Teknik Üniversitesi ve BUİKAD’ın proje ortağı olarak yer aldığı ‘WEST PROJECT’ Kadın Girişimcileri Destekleme Platformu çalışmaları da başladı. İtalya’dan Metarahub, Macaristan’dan IT Study ve Bulgaristan Sofya iş Kadınları Derneği (SELENA), projeye Avrupa paydaşları olarak destek verecek.

Kadın girişimcileri, kobi ve yeni iş fikri olan girişimciler olmak üzere iki grupta destekleyecek olan projenin ana amacı; girişimci kadınların ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, bilgilendirici içeriklerin yer aldığı dijital bir platform oluşturmak.

Şubat 2018’de Bursa’da gerçekleşen başlangıç toplantısı ile ilk fikri çıktı çalışması tamamlanmış, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan’daki proje paydaşları ile dünya genelinde, Avrupa’da ve Türkiye’de kadın girişimciliğinde son durum, sağlanan destekler, istatistiki veriler ve örnek girişimcileri içeren araştırma çalışması hazırlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’da, SELENA İş Kadınları Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci toplantıda, projenin gelecek dönem iş planı ve anket formu hazırlandı. Bir sonraki toplantının Mart 2019’da İtalya’da gerçekleştirilmesi planlanırken BUİKAD; kadın girişimcilerin ihtiyaçlarının tespit ve analizi noktasında, sistematik çalışmalar yürütmeye başladı.

Bu konularda ilginizi çekebilir