'Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi' TOSB'da sergileniyor

Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok'un "Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi" 8 Mart'a kadar sergilenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sabiha Toprak

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TOSB) ev sahipliğinde başlayan, usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok'un "Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi" 8 Mart'a kadar sergilenecek.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin TOSB'un ev sahipliğinde 18 Şubat Pazartesi günü sanayicilerin yoğun katılımıyla açılışı yapılan sergide 52 yıllık bir çabayla günümüze kadar ulaşan fotoğrafların, sanayideki gelişimin yanı sıra fotoğraf teknolojisindeki değişimle de dikkatleri üzerine çektiğini belirten TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "Cumhuriyetin ilk dönemlerinde endüstride el işçiliği öne çıkıyordu. Daha sonra 1960'lı yıllarla beraber makinalar endüstride kullanılmaya başlanıldı. Bu döneme 2. sanayi dönemi diyebiliriz. Bugün ise endüstri 4.0'dan söz ediyoruz. Bugünlere geldiğimiz süreçte sanayide makinaların kullanımı, üretim süreçlerinin geliştirilmesinde yenilikçiliği ve ürün geliştirmeyi hayatımızın bir parçası haline getirdi. Özetle bugünün endüstrisini 2. sanayi dönemine borçluyuz" dedi.

Sanayi devriminin bir dönemine ışık tutan fotoğrafların TOSB'da sergileniyor olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Burhanoğlu, "Fotoğraf sanatının ülkemizdeki yaşayan en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Ersin Alok bir dönemi gözler önüne seriyor.

52 yıllık bir serüven

Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok ise, "Sanayinin teknolojiyle tanışmaya başladığı ilk yıllar olarak kabul edilen 1966, Türk Sanayisi için bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Türk sanayisinin üretimde yaşadığı zorluklar ve onun üstesinden gelen Türk sanayicileri, yeni bilgi kuşaklarını sanayilerine katmak şartı ile dünya ürünleri içindeki standarda uymayı kendilerinde görev bilmişlerdi. Bu düşüncenin meydana getirdiği yeni teknoloji ve onun makine parkları sanayimize büyük hamleler getirerek, ürünlerin yurt dışına ihracatını ve yurt dışında sanayi pazarlarındaki yerini almasını sağlamıştır. Dünya pazarlarındaki bu savaşta, kendine yer bulabilmek, kalite, dayanıklılık, yeni teknoloji ve fiyat politikası olmasına karşın, emtianın gücü kabul edilen elde ediliş şeklinin, broşür, kitap, film gibi görsel materyallerle desteklenmesi sonunda büyük atılımlarla Türkiye, dünya pazarlarındaki yerini almıştır. Fotoğrafın bilinmeyen gücü, sanayi yapım güçleriyle birleşerek Türkiye'de sanayi fotoğrafı, onun vazgeçilmez bir gücü olarak ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. 1966 yılında başlayan görsel çalışmalar, günümüze kadar getirilmiştir. Bu sergi, 52 yıllık bir çabanın ardında sanayideki gelişmenin yanında, fotoğraf teknolojisindeki yeniliklerin boyutunu da göstermektedir" diye konuştu.