GAP, 2016’yı yenilikçi ve örnek projelerle geçirdi

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, 2016'yıı yenilikçi ve örnek projeler uygulayarak verimli geçirdiklerini bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek, bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan ve uluslararası alanda marka değeri olan bir bölgesel kalkınma projesi olduğuna dikkat çeken GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin Bölge’de yenilikçi ve örnek projeler uyguladığını açıkladı.

Kadın, genç ve çocuklara yönelik olarak; sosyal altyapının ve beşeri sermayenin güçlendirilmesi için çocuk, genç ve kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Karahocagil, “Bunlardan birisi GAP Bölgesinde kurulmuş olan ÇATOM’lardır (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri). 2016 yılı içinde ÇATOM(Çok Amaçlı Toplum Merkezleri)’ larda uygulanan düzenli programlar (eğitim, sağlık, beceri kazandırıcı ve gelir getirici ve meslek edindirici) aracılığıyla 30.207 kişiye; diğer hizmetler ve etkinlikler (kampanya çalışmaları, sosyal kültürel aktiviteler, rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme, ayni ve nakdi yardımlara erişim, yönetim becerilerini artırma) aracılığıyla ise 59.864 kişiye ulaşılmıştır. Kasım 1995-Aralık 2016 döneminde ÇATOM’ larda yürütülen düzenli programlar aracılığıyla 356.121 kişiye; diğer etkinlik ve hizmetler aracılığıyla 759.864 kişiye ulaşılmış olup, projeden yararlanan kişi sayısı toplamda 1.115.985’e ulaşmıştır” dedi.

Etkinliklere en büyük katılım kadınlardan

Bu alanda 2016 yılı rakamlarının netleştiği bilgisini veren Karahocagil, “2016 faaliyet döneminde ÇATOM’ larda yaklaşık 500 program uygulanmış; uygulanan düzenli programlar aracılığıyla 23.474’ü kadın, 5.664’ü çocuk ve 1.069’u erkek olmak üzere 30.207 kişiye ulaşılmıştır. Kampanya çalışmaları, sosyal etkinlikler ve diğer hizmetler kapsamında 48.468 kadın, 11.396 çocuk olmak üzere toplam 59.864 kişiye ulaşılmıştır. Gelir Getirici Programlar aracılığıyla 8.127 katılımcı, toplam 930.676 TL gelir elde etmiştir.432 kadın iş bulmuş ve 27 kadın kuaförlük ve dikiş atölyesi gibi alanlarda kendi işini kurmuştur.Okuma-yazma programlarına toplam 3.336 kişi kayıt yaptırmış olup, 1.921 kişi bu programı tamamlamıştır. En çok talep gören kurslar sırasıyla; biçki dikiş, (2.290 kişi), el sanatları (1.512 kişi), bilgisayar (1.423 kişi) ve kuaförlük (1.904 kişi) olmuştur. Eğitime yönlendirme çalışmaları kapsamında; 2016 faaliyet döneminde 2.782 genç kız ve kadın, açık ve örgün öğretime yönlendirilmiştir.Kurum, kuruluş, şahıs ve STK’lar tarafından yapılan ayni yardımlardan 22.944 kişinin, nakdi yardımlardan ise 8.140 kişinin yararlanması sağlanmıştır. ÇATOM ve ÇATOM Dernekleri tarafından yıl içinde 30 proje ve faaliyet geliştirilmiş ve bunlar için yerel, ulusal ve uluslararası hibe kuruluşlarından 1.122.253 TL ile 300.000 Avro hibe desteği sağlanmıştır” dedi.

Burs alan öğrenci sayısı 1.500’e ulaştı

GAP-ÇATOM burs projeleri hakkında konuşan Karahocagil, 2003-2016 itibariyle burs projesi aracılığıyla Bölge’ye gelen parasal kaynağın 20.200.000,00 (yirmimilyonikiyüzbintürklirası) TL olduğunu proje kapsamında burs desteği alan öğrenci sayısının yaklaşık 7.000, 2015-2016 eğitim yılında burs desteği alan öğrenci sayısının ise 1.500’e ulaşıldığını ifade etti.

9 ilde Gençlik ve Kültür Evi faaliyet gösteriyor

Sadrettin Karahocagil ,GAP Gençlik evleri projeleri için ise şunları söyledi; “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlı 9 ilde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) 9 adet Gençlik ve Kültür Evi faaliyet göstermektedir. 2016 yılı içinde Gençlik Evleri’nde rutin faaliyetler yoluyla ulaşılan genç sayısı 20.309, diğer hizmetler yoluyla ulaşılan genç sayısı ise 20.000’dir. Mayıs 2001-Aralık 2016 döneminde rutin programlar aracılığıyla ulaşılan genç sayısı 288.620; diğer hizmetlerden yararlanan genç sayısı ise 320.000’dir. Proje aracılığıyla bugüne kadar ulaşılan genç sayısı 608.620’dir.2016 Yılı kapasite artırma programları kapsamında 471 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerle 6.395 kadın ve 5.826 erkek olmak üzere toplam 12.221 kişiye ulaşılmıştır.Sosyal ve kültürel programlar kapsamında düzenlenen 212 etkinlik ile 10.864 kadın ve 10.963 erkek olmak üzere 21.827 kişiye ulaşılmıştır.Toplumsal kalkınma etkinlikleri kapsamında 53 faaliyet yürütülmüş ve 10.571 kişiye ulaşılmıştır. Toplumsal kalkınma etkinliklerinin düzenlenmesinde 701 kadın ve 918 erkek olmak üzere toplam 1.619 kişi görev almıştır.Yurtiçi ve yurtdışı değişim ve eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen 115 etkinlikten 1.716 kadın ve 1.450 erkek olmak üzere toplam 3.166 kişi faydalandırılmıştır.İstihdam programları kapsamında 116 gence iş bulunmuştur. Uygulanmakta olan projeler kapsamında Gençlik Evleri ve Gençlik Dernekleri tarafından 20 proje geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu projeler için alınan hibe miktarı 1.038.481 ABD Doları, 172.088 Avro ve 306.250 TL’dir. Mültecilere yönelik yapılan faaliyetler kapsamında 394 kadın ve 300 çocuk olmak üzere toplam 694 kişi faydalanmıştır. UNICEF işbirliği ile uygulanan “Suriyeli Çocuk ve Gençlerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan Sosyal Uyum yaygınlaştırma çalışmaları aracılığıyla 14.534 kişiye eğitim verilmiş ve bu eğitimler sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmiştir”

191 bin çocuğa ulaşıldı

GAP-CHEETOS Çocuk Gelişim Merkezi Projelerinde de önemli bir başarı elde edildiğini aktaran Karahocagil, “2016 yılı içinde ÇATOM bünyesinde faaliyet gösteren odalar aracılığıyla 5.900 çocuğa, GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri Projesi kapsamında uygulanan eğitim, sanat ve spor programları aracılığıyla 91.093 çocuğa, açık kapı programları aracılığıyla 13.837 çocuğa ulaşılmıştır. Mart 2003-Aralık 2016 döneminde eğitim, sanat ve spor programları aracılığıyla ulaşılan çocuk sayısı 85.193, açık kapı programları aracılığıyla ulaşılan çocuk sayısı yaklaşık 100.000 olmak üzere toplam 191.093 çocuğa ulaşılmıştır. 2016 Yılı Rakamlarında eğitim programları kapsamında 4.041 kız, 3.700 erkek olmak üzere toplam 7.741 çocuğa ulaşılmıştır. Sanatsal ve kültürel programlar kapsamında 2.479 kız, 1.820 erkek olmak üzere toplam 4.299 çocuğa ulaşılmıştır. Spor programlarından 1.458 kız, 2.260 erkek olmak üzere toplam 3.718 çocuk yararlanmıştır.  Açık kapı programlarına 7.425 kız, 6.412 erkek olmak üzere toplam 13.837 çocuk katılım sağlamıştır. Diğer programlar kapsamında; 75 çocuğa verilen burs desteği devam etmiştir. Kitap okuma programından 2.629 kız, 2.459 erkek olmak üzere toplam 5.088 çocuk faydalandırılmıştır. Ailelere yönelik programlar aracılığıyla 1.885 kişiye anne eğitimi, iletişim, rehberlik vb konularında eğitim verilmiştir” şeklinde konuştu.  

Etiketler