Konya tarımı, GAP suyuna talip oldu

Yaklaşık 3 milyon hektarlık tarım arazisini sulamak için havza dışından gelecek 12 milyar metreküp suya ihtiyaç duyan Konya, GAP Bölgesi’nin fazla suyuna talip oldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Halil YILMAZER

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Celil Çalış, Konya’nın sulu tarıma kavuşması için yapılması gerekenin havza dışından su gelmesi olduğunu belirterek, “Sulama sorunumuz giderilirse Konya’nın ülke istihdamına katkısı daha da artacaktır” dedi.

Konya’nın tarımsal üretimi kısıtlayan iki handikapı olduğunu ifade eden Çalış, “Bunlardan birisi ciddi anlamda su sıkıntısı yaşanmasıdır. Konya’nın ihtiyaç duyduğu su için tek çare havza dışından su transferidir. Konya nehir havzası olmayan bir bölge ve kendi su kaynaklarıyla kendini besleyecek bir coğrafya değil. Konya’nın 3 milyon hektar tarım arazisi varlığı var ve bu araziyi sulamak için 15 milyar metreküp suya ihtiyaç duyuyor. Elimizde 4 milyar metreküp su var. Yaklaşık 12 milyar metreküplük bir suya daha ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan suyu da kendi bünyemizden yeraltı ve yerüstünden bulma şansımız yok. Bu suyun havza dışından gelmesi lazım” diye konuştu.

GAP Bölgesi’nde ise 3 milyon hektar tarım arazisi olduğuna dikkat çeken Çalış, “Ama GAP’ta 55 milyar metreküp su var. Biz oradaki fazla suyu istiyoruz. Bize verilirse bu suyu üretime dönüştürüp ekonomiye kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Konya’da tarımsal üretimi kısıtlayan diğer nedenin de istihdam olduğunu belirten Çalış, “İstihdam konusunda tarımdan ciddi bir kaçış gözleniyor. Türkiye’de de, Konya’da da durum böyle maalesef. Tarımdan kaçışı engelleme anlamında Tarım Bakanlığı’nın oluşturduğu çeşitli sosyal projeler olmasına rağmen bu tam anlamıyla başarıya ulaşamadı. Bu tek başına Tarım Bakanlığı’nın çözebileceği bir mesele değildir.Bunu topyekün bir sosyal proje olarak değerlendirip, çiftçiliğin meslek haline getirilmesi, insanların doğduğu yerde doyurulup mutlu kılınması anlamında farklı bakanlıkların beraber ortak bir sosyal proje oluşturulması gerekiyor”diye konuştu.

Bölgeler arasındaki farklılıkların destekleme ve teşviklerde mutlaka göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Çalış, “Her bölge milli tarım projesinden maksimum faydalanır hale getirilmeli. Konya hem bitkisel üretim hemde hayvansal üretim anlamında öncü durumda. Türkiye’nin ekili dikili arazi varlığınıın yüzde 8’i Konya’da 1 milyon 150 bin hektarlık alanda tarla bitkileri üretimi gerçekleşiyor. 200 bin hektar alanda sebze üretimi, 300 bin hektar alanda meyve üretimi, 100 bin hektar alanda bağ üretimi gerçekleştiriliyor.

Yıllık 600 bin hektar alan ise zorunlu olarak nadasa bırakılıyor. Türkiye buğday üretiminin yüzde 13‘ü arpa üretimininin yüzde 14‘ünü mısır üretiminin yüzde 12‘sini şeker pancarının yüzde 35’ini, yağlık ayçiçeğinin yüzde 20‘sini, tohumluk tarla bitkilerinin de yüzde 45‘ ini, havuç üretiminin yüzde 7’sini Konya karşılıyor.

Konya’nın 4 organize sanayi bölgesindeki üretim potansiyeli tarımsal sanayi şeklinde yoğunlaşmıştır diye belirten Çalış, Konya’nın sanayi anlamında gelişmesi Konya’nın bir tarım kenti olduğunu perçinledi.Teknoloji geliştikçe insanlar tarım yapmaktan zevk alır hale geldiler. Global yapıdaki tarımsal üretim ve ticarette etkin olmak ve ekonomik kalkınmanın yolu tarımdan geçmektedir. Türkiye’de tarımsal anlamda en önemli eksiklerden biri de üretici birliklerinin tam anlamıyla profesyonel bir şekilde işletilememesidir. Koperatifl eşmenin yaygınlaşması, tüm ürün gruplarında üretici birliklerinin oluşması gerekiyor” dedi.

‘Konya tarımın tam da merkezini oluşturuyor‘

Çalış, hem tarımı, tarımsal üretimi, tarımsal ticareti, hem de tarımsal pazarlama ve tarımsal istihdam açısından en önemli merkezlerden birinin Konya olduğu ifade ederek, “Tohumculuk, şeker pancarı ve mısır üretimindeki iklim özelliklerini de dikkate aldığımızda Konya tarımın tam da merkezini oluşturuyor. Hem tarım arazi varlığı hem yaşayan insanların tarımsal kültürlerinin olması kentin önemli artıları. Sanayisinin tarımsal sanayiye doğru yönelmesi, kendine özgü iklim özelliklerinden dolayı Konya Türkiye‘ de tarımsal potansiyel olarak en önemli kent” diye konuştu.

"Üretimi 2 katına çıkarmak gerekiyor"

ZMO Konya Şube Başkanı Celil Çalış, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülkenin ötelemeyeceği tek mesleğin tarım olduğunu ve tarımsal arazilerin korunması gerektiğini belirtti. Başkan Çalış, şunları söyledi: “Genel dünya konjoktörüne baktığımız zaman şuanda 7.5 milyar olan insan sayısının 2050’li yıllarda 9-10 milyara çıkacağı görülüyor. Bu insan varlığını da besleyebilmek için mevcut tarım arazilerini korumak amacıyla birim alanından üretilen ürün miktarını iki katına çıkartmamız gerekiyor“ diye konuştu.

30 yıl önce Türkiye’nin 28,5 milyon hektarlık arazi varlığı ile 50 milyonluk nüfusu besleyebildiğini kaydeden Çalış, “Bugün 28,5 milyon hektarlık arazi varlığı 24,5 milyon hektara düşmüş. Bu 4 milyon hektarlık arazi tamamen tarımsal amaç dışı kullanıma terkedilmiş durumda. Bunlara ek olarak nüfusumuz 80 milyona çıkmış, 5 milyon sığınmacı ve 15-20 milyon turisti besleme durumumuz var.”