MTSO, vasıflı iş gücü yetiştirmeyi hedefliyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, iş dünyasının artarak büyüyen vasıflı iş gücü sorununu değerlendirdi. Çakır, MTSO’nun mesleki eğitimle iş dünyasının vasıflı iş gücüne katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Müjde DEMİR

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinatörlüğünde yürütülen; “Mersin İlinde İş Dünyasının Değişen İhtiyaçlarının Mesleki Eğitimin Entegrasyonu ile Karşılanması Projesi” Dijital Dönüşüm Odağında Mesleki Eğitim ve İş Dünyası Konferansı ile anlatıldı.

Konferansın açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, oda olarak kısa, orta ve uzun vadeli projelerin olduğunu belirterek, “Üreten bir ekonomiye sahip olmayı istiyoruz. Ana sektörlerimiz olan lojistik, dış ticaret, tarım, sanayi ve turizmde katma değer yaratan bir il olarak, yenilikçi üretim ve hizmetler yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Artarak ihtiyaç duyulan vasıflı insan gücünü yetiştirme amacına yönelik yeni neslin, uygulamaya dayalı bir mesleki eğitim yılı olacağına dikkat çeken Çakır, küreselleşen dünyada, mesleki eğitimin insan kaynağımıza etkin şekilde beceri kazandırma konusunun, dünya meselesi durumuna geldiğini daha iyi anlıyoruz. Bu konferans ile mesleki eğitimde iş dünyası ve eğitim sektörüne yönelik ortak politikalar geliştirmeyi ve uygulamaya koymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Türkiye'nin dijitalleşen dünyadaki hak ettiği konuma ulaşabilmesi için başlatılan çalışmalarının önemine vurgu yaptı. "Dijital değişim ve dönüşüm süreçlerinin iyi analiz edilerek, insanı merkeze koyan çalışmaların başarı getireceğine inanıyorum" diyen Durmuş, bu sürecin eğitimden başlayarak hayatın odak noktasına nasıl konumlandırıldığının önemli olduğunu belirtti.

Eğitimde dijital içeriklerin okullarla entegre edilmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanılmasının önemine değinen Durmuş, “Dijital materyalleri eğitime entegre ederek iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda üretime dönüştürebilmeye odaklanıyoruz. Dolayısıyla eğitim dünyası olarak da bizler de endüstri 4.0’ı eğitim sistemimize entegre edebilmek için bütün gücümüzle çalışmalarımızı ve gayretlerimiz devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Nitelikli iş gücü ikiz dönüşümün temel taşı

Dijital Dönüşümün, Yeşil Dönüşümü güçlendirdiğini ve bu süreçte "İkiz Dönüşüm" olarak adlandırılan bir yaklaşımın benimsendiğini aktaran Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz’de, kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımların atılmasını amaçladıklarını belirtti.

Sıfır Atık prensibini benimseyen bir millet olarak dijital dönüşümün, üretimden tüketim aşamasına kadar her seviyede kaynakların en etkili şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Karagöz, “Bu dönüşümü hayata geçirecek unsurlar oldukça önemli.

Nitelikli iş gücü, bilinçli bireyle ve eğitimli insanlar, ikiz dönüşümün temel taşlarıdır. Bu süreçte mesleki eğitim, ülkelerin rekabet kabiliyetini artırmada vazgeçilmez bir unsurdur” dedi. Hayata Destek Yönetim Kurulu Üyesi İnci Aylin Güzgeç ise “Meslek Lisesi Millet Meselesidir” konulu proje sunumunda, bölge okulu ve iktisat okulu gibi belirli modellemelerle özelleşmiş meslek liseleri oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu çalışmaların temel amacının birbirleriyle ilişkili meslekleri bir araya getirerek kümelenmiş meslek liselerini oluşturmak olduğunu söyledi. Güzgeç, “İktisat okulu modeli gibi belirli bir alana odaklanan liseler, öğrencilere daha derinlemesine bilgi ve beceri kazandırıyor, bu sayede öğrenciler belirli bir sektöre de daha iyi hazırlanma imkanına sahip oluyor” diye konuştu.