"40 milyar dolarlık yatak üretiminden daha fazla pay almayı hedefliyoruz”

40 milyar dolarlık potansiyele sahip yatak üretim sektörüne, 25 bin kişilik dev bir istihdamla katkı sağlayan Türk yatak sektörü, dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Sektörün hedefinde kısa zamanda dünyada ilk 3 ülke arasına girmek var.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Uluslararası Yatak En­düstrisi Derneği'ne (IBIA) üye 51 firma, dünyanın en önemli Uluslarara­sı Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı INTERZUM'da yenilikçi çözüm­lerini ve en yeni ürünlerini sergi­ledi. Almanya'nın Köln kentin­de 9-12 Mayıs tarihlerinde ger­çekleştirilen fuar, mobilya ve iç dekorasyon endüstrisinde sektö­rün en önemli buluşma noktala­rından biri olarak biliniyor. Bin 600 firmanın stant açtığı fuarı, 150 ülkeden yaklaşık 62 bin ziya­retçi gezdi. 4 yıl sonra ilk kez dü­zenlenen fuarda ülkemizden 200 civarında firma yer aldı.

3 milyar dolardan fazla üretim hacmine sahip

Uluslararası Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı INTERZUM'un, te­darikçiler için dünyanın en pres­tijli ve yüksek potansiyele sahip çok önemli bir buluşma noktası olduğunu anımsatan IBIA Yöne­tim Kurulu Başkanı Osman Gü­ler, derneğe üye 51 firmayla Tür­kiye'yi güçlü bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Osman Güler, 126 üye­si olan IBIA'nın, 3 milyar dolar­dan fazla üretim hacmi, 2 milyar dolardan fazla ihracatı ve 25 bin kişilik istihdam sağlayan 150 ül­keye yaptığı ihracatla ülkemizde önemli bir yere sahip olan sek­törde; sinerjiyi artırmak ve ti­cari faaliyetleri büyütmek iste­diğini söyledi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türk sanayisi­ni ve IBIA'yı uluslararası arena­da başarıyla temsil eden firmala­rın stantlarını ziyaret eden Gü­ler, sektör liderleri ve uluslararası arenanın saygın profesyonelle­riyle çok önemli görüşmeler ger­çekleştirdiklerini, Avrasya'nın en büyük uluslararası fuarı olan ve 28 Eylül - 1 Ekim 2023 arasın­da gerçekleştirilecek IBIA EXPO 2023'ü de tanıtarak, global paza­rın en etkili oyuncuları ve pazar liderlerini ülkemize davet ettik­lerini kaydetti.

Alt sektörleriyle birlikte yıl­lık 40 milyar dolarlık potansiye­le sahip yatak üretiminin 30 mil­yar dolarlık kısmını 30 ülkenin gerçekleştirdiğini anımsatan Os­man Güler, "Sektör Türkiye’ye kazandırdığı ihracat rakamları nedeniyle önemli bir ekonomik katkı sağlarken ayrıca istihdam için de büyük potansiyel barın­dırıyor. Dünya sıralamasında önemli bir yere sahip olan 25 bin kişilik dev bir istihdama sahip olan Türk yatak sektörü, dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Türkiye'nin kısa zamanda ilk 3 ülke arasına girebilmesi için çalışıyoruz" ifa­delerini kullandı.