9 °C

EPDK'dan güvence kararı

EPDK'dan güvence kararı

ANKARA - Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kilovatın (kW) altında olup borcunu ödemediği için 1 Haziran 2013 tarihinden sonra perakende satış sözleşmesi feshedilmiş müşterilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara, içinde bulundukları yıla ait güvence bedelinin yüzde 50 fazlası uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) "Güvence Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar"ına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'ın altında olup borcunu ödemediği için 1 Haziran 2013 tarihinden sonra perakende satış sözleşmesi feshedilmiş müşterilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara, içinde bulundukları yıla ait güvence bedelinin yüzde 50 fazlası uygulanacak.
Sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW'nın üzerinde olup borcunu ödemediği için 1 Haziran 2013 tarihinden sonra perakende satış sözleşmesi feshedilmiş olan müşterilerden yeniden perakende satış sözleşmesi imzalayarak elektrik enerjisi satın alacaklara uygulanacak güvence bedeli, ilgili müşterinin sözleşme tarihinden önceki son 12 aydaki tüketim toplamı en fazla olan 2 aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak belirlenecek.
İkili anlaşmalar kapsamında bir tedarikçiden enerji satın alan sözleşme gücü veya bağlantı gücü 100 kW ve üzerinde olan serbest tüketicilerin, görevli tedarik şirketlerine dönerek son kaynak tedariği kapsamında perakende satış sözleşmesi ile elektrik enerjisi satın alması halinde, bu müşterilere uygulanacak güvence bedeli ilgili müşterinin sözleşme tarihinden önceki son 12 aydaki tüketim toplamı en fazla olan 2 aylık tüketimine karşılık gelen tutar dikkate alınarak belirlenecek. Müşterinin sözleşme tarihinden önceki son 12 aydaki tüketim miktarına ilişkin bilgilerin görevli tedarik şirketinde bulunmaması halinde söz konusu bilgiler müşterinin sayacını okumakla yükümlü olan şirketten temin edilecek. Müşterinin sayacını okuyan şirket görevli perakende satış şirketi tarafından kendisine iletilen talebi 3 iş günü içerisinde cevaplandıracak.

İletim şalt sahaları

EPDK, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da da değişikliğe gitti. Buna göre, iletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına (aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı bir ünite) 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider (bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışları) ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla bağlı tek bir tüze kişi durumunda olan tüketicilere; sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim ve reaktif enerji bedeli uygulanacak. Ancak, bu tüketicilerden "Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara iletim sistemi kullanıcısı tüketiciler için belirlenmiş olan tarifeler uygulanacak. Bu fıkra kapsamına giren tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanacak.
İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile dağıtım şirketine ait hatla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere; dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlardan ise ayrıca güç ve güç aşım bedeli alınacak. Bu tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap