Sigortada büyümeye “hayat” freni

Sigorta sektörü 2014 yılında reel olarak küçüldü. Sektörün küçülmesinde etken hayat branşının 2013 yılına göre üretiminde yaşanan yüzde 10.7’lik reel düşüş etken oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye sigorta sektörü reel olarak küçüldüğü bir yılı geride bıraktı. Geride kalan yılda kredilere gelen düzenlemelerle bireysel kredi alımında yaşanan gerileme, buradan önemli prim üretimi gerçekleştiren sigorta sektörünün hayat branşında önemli bir küçülmeye yol açtı. 2013 yılında toplam 3 milyar 395 milyon TL’lik primim üretildiği hayat branşında 2014 yılında üretim rakamı 3 milyar 280 milyon TL’ye geriledi. Yüzde 3.4’lük prim düşüşüne yıllık enflasyon eklendiğinde bu branştaki küçülme yüzde 10.7 gibi ciddi bir orana işaret ediyor. Hayat branşında yaşanan bu olumsuz tablo, sektörün elementer bacağında yaşanan yıl sonu tablosunu da bozdu. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren birçok önemli şirketin hayat tarafında faaliyet gösteren şirketleri ya da iştirakleri olduğu düşünüldüğünde, hasar prim rasyosunun düşük olduğu ve şirket bilançolarına bugüne kadar olumlu yansıyan hayat sigortası üretiminde 2014 yılında yaşanan söz konusu küçülme rahatsızlık yaratıyor. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2014 yılı sigorta sektörünün rakamlarını açıkladı. 2014 yılı prim üretimi 2013 yılına göre yüzde 7.3 oranında artarak 25 milyar 989 milyon lira oldu. Üretimin 22 milyar 709 milyon TL’lik bölümü hayat dışı branşlardan, 3 milyar 280 milyon TL’lik kısmı ise hayat sigortalarından elde edildi. Elementer branşlarda yıllık artış yüzde 9 olurken, hayat sigortalarında yüzde 3.4 oranında gerileme yaşandı. Bu rakamlara reel olarak bakıldığında ise 2014 enflasyonu yüzde 8.7 olan Türkiye’de sigortacılık sektörü reel olarak yüzde 3.4 oranında küçülme yaşamış oldu. 

2014 yılı prim üretiminde branşlar bazında geleceğe yönelik önemli ipuçları da ortaya çıktı. Sektörün en önemli üretim kaynağı olan ama aynı zamanda da zararın en büyüğünün geldiği branş olan zorunlu trafik sigortalarında, üretimin frene bastığı gözleniyor. Kasko branşında prim artışı yüzde 1.2 olurken, zorunlu sigorta olan trafik sigortalarında ise prim artışı yüzde 2.7 gibi düşük bir oranda arttı. Fakat söz konusu iki sektörün amiral gemisi branşta reel olarak küçülme gözlendi. Kaskoda reel olarak yüzde 6.5, zorunlu trafik sigortasında ise yüzde 5.5 oranında bir küçülme gözlendi. Bu küçülmede en büyük etkenin yeni araç satışlarında yaşanan düşüşün etken olduğu birçok kez dile getirildi.

etjgnb.png

Yangın ve doğal afet branşı sektörü sevindirdi 

Diğer branşlarda prim büyümesi çift haneli rakamlarda oldu ve reel olarak da büyüyen bu branşlar sektörün gelecek adına umudunun korunmasında etkili oluyor. Sektör uzmanlarının 2014 yılı başında dedikleri gerçekleşirken, trafik branşında hız kesileceğini öngören uzmanların, hedef branşlarda çift haneli büyümeleri görmesi önemli bir artı olarak dikkat çekiyor. TSB verilerine göre, 2014 yılında sektörde, yangın ve doğal afetlerde yüzde 15.6, kazada 16.7, nakliyatta 17.5, genel zararlarda 11.1 ve genel sorumlulukta yüzde 24.9 oranında prim üretimleri arttı. Söz konusu branşlarda reel büyüme ise sırasıyla yangın ve doğal afette yüzde 6.91, kazada yüzde 7.91, nakliyatta yüzde 8.66, genel zararlarda yüzde 2.73, genel sorumlulukta ise yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Sektörde su araçları sorumluluk sigortasında 9.4 milyon TL gibi küçük bir rakamda üretim yaparak bir önceki yıla göre yüzde 461 oranında büyüme gerçekleştirmesi ise dikkat çekti.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir