Hazine'den trafikte 'can alıcı' düzenleme

Hazine Müsteşarlığı ekim ayı başında sektörün en çok canının yandığı zorunlu trafik sigortasında şirketleri zor durumda bırakacak yeni bir uygulamaya gitti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

 

 
Yakup SAYAR

İSTANBUL - Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasında sektörde deprem etkisi
yaratan bir değişikliğe gitti. Ekim ayı başında şirketlere gönderilen metinde bundan böyle söz konusu zorunlu sigortada şirketler tespit ettikleri primleri 6 aydan önce değiştiremeyecekler.

Acente komisyonları da aynı kapsam içine alındı. Sektör temsilcileri, söz konusu düzenleme ile tarife rejimine tekrar bir dönüş olduğunu, son yıllarda sektörün gelişmiş ülke sigortacılığına ulaşma yolunda atılış adımların bir anda yok sayılarak başa dönüşü gösterdiğini ifade ediyorlar.

Hazine Müsteşarlığı ekim ayı başında şirketlere önemli bir hatırlatma metni gönderdi. Hazine'nin bu hatırlatması 19 Haziran 2009 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunu Trafik Sigortası tarife uygulaması esasları yönetmeliğinin son dönemlerde bazı farklı uygulamalar gözlenmesi ve tereddütlerin giderilmesini teminen yapıldığı açıklaması yer aldı. Metinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 4'üncü maddesinin 2 fıkrasında "Sigorta şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Şirketler bu yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmüne tabi olmak üzere araçlara il bazında temel sigorta primini serbestçe tespit edebilirler. Sigorta şirketleri belirlenen bu tutar üzerinden yüzde 10 oranında indirim ve yüzde 20 oranında artırım aralığını aşmamak kaydıyla serbestçe artırım veya indirim sebebi belirleyebilirler. Şirketler tespit ettikleri primleri 6 aydan önce değiştiremezler. Müsteşarlık bu fıkrada belirlenen prim artırım üst sınırını artırmaya veya tamamen kaldırmaya yetkilidir" hatırlatması yapıldı. Hazine söz konusu yönetmelik hükümleri çerçevesinde bundan böyle il ve araç türüne göre sigorta şirketlerince belirlenen temel sigorta primlerinin artık 6 aydan önce değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Hazine'nin 6 maddeden oluşan metninde çok ciddi uyarılar olduğu dikkat çekti. Hazine'nin özellikle tüketici ve acente kanalından gelen şikayetlerin önüne geçmek için böyle bir uygulamaya geçtiği düşünülüyor. Bilindiği gibi son zamanlarda minibüsçüler ve taksicilerden gelen zorunlu trafik sigortası yönlü şikayetler, sigorta acentelerinin de şirket komisyonlarının düşük kaldığı yönlü şikayetleri kamuoyunda yer almaya başlayınca Hazine'nin 2009 yılındaki yönetmelikle elindeki yaptırım gücünü kullanarak böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Şirketler 31 Ekim 2012 tarihine kadar zorunlu trafik sigortasında 2012 yılı ikinci yarısı için uygulayacakları prim tutarlarını Hazine'ye bildirecekler ve bunu 6 ay boyunca değiştiremeyecekler.

Sigorta şirketleri rahatsız

"Gelişmiş ülkelerde, çağdaş ülke ve sistemlerde tarife rejimi yoktur serbesti vardır" diyen bir sektör temsilcisi, "Söz konusu ülkelerde sadece belli limitler kamu menfaati açısından dikte edilir. Biz de de böyle olmalı. Tüm zorunlu sigortalarda tarife rejiminden vazgeçilmeli. Bir trafik ve kasko sigortasında benim aktüeryal hesabıma
göre 800 lira da doğru olabilir, 1200 lira da doğru olabilir. Poliçe adedine göre bu rakamlar değişecektir ve bu fiyatlamalar değişkenlik gösterebilir" şeklinde konuştu.
Her riskin ve her portföyün bir aktüeryal hesabı olduğu hatırlatmasını yapan sektör temsilcileri, "Hazine'nin minibüsçülerden, taksicilerden, acentelerden çok şikayet
aldım" gerekçesi ile böyle bir düzenlemeye gitmesinin çok yanlış olduğunun altını çizdiler.

Hazine sistemin bütününü korumalı

"Nerdeyse yarım milyar zarar eden bir branş var" diyen bir başka sektör temsilcisi ise şöyle konuştu: "Trafik sigortası zorunludur ve bir yıl boyunca yapılan tüm hasarları kapsar. İyi sürücüyle kötü sürücüyü mutlak olarak ayırmalıyız. Tam serbestiye geçmeliyiz. Şikayetler doğru gibi görülebilir. Ama öbür taraftan bakıldığında sigortacılık riski almaktır. Doğru fiyatı belirlersin ve bunu uygularsın. Bu fiyatı uygulama konusunda tüm imkanlar elinden alınıyorsa bu serbest piyasa uygulamasının mantığına aykırı bir hareket olacaktır. Hazine sistemin bütününü korumalı. Rezerve, mali yeterliliğe, hasar ödeme gücüne ve sistemin sağlıklı yürümesine bakarak, dengeleri muhafaza etmeli. Tek taraflı bakarsak bu düzenleme bizi daha da batağa götürecektir. Şirketler arasındaki rekabet, acenteler arasındaki baskı artacaktır, müşteriyi daha tedirgin edecektir. Bu durum tekrar tarife rejimine dönülmesi demektir."

Bu konularda ilginizi çekebilir