2023’te kiraz rekoltesi bereketli olacak

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda hasat coşkusu yaşanıyor. Kuzey yarımkürenin ilk kiraz hasadı Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa Şehzadeler İlçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde yapıldı. Sezonun ilk kirazı, sembolik olarak düzenlenen açık artırmada kilosu 800 TL'den alıcı buldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ege Yaş Meyve Sebze İhra­catçıları Birliği Başkanı Hay­rettin Uçak, “Bugün itibariyle startını verdiğimiz kiraz sezo­nunun ülkemize, üreticileri­mize ve ihracatçılarımıza be­reket getirmesini diliyorum. Hem ülkemizin hem de kuzey yarımkürenin bu yılki ilk kiraz hasadını Manisa Şehzadeler ilçemizden yapıyoruz. Bura­sı erkenci bir bölge olmasıyla bize baharın geldiğini de müj­deliyor. Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçireceğimi­zi söyleyebilirim. Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçek­leştirmiştik, bu sezon hava ko­şullarında bir olumsuzluk ya­şamazsak rekorlar kırdığımız 80 bin ton ve 200 milyon dolar seviyelerine tekrar çıkabile­ceğimizi düşünüyorum” dedi.

Dünya üretiminde birinciyiz

Başkan Uçak, “Kirazda dün­ya üretiminde birinci sırada yer alıyoruz ve Almanya, Rus­ya gibi geleneksel pazarları­mız yanında Hong Kong, Sin­gapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeni­liyor. Üreticiler, ihracatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Enstitülerimiz ve Üniversite­lerimiz ile hep birlikte hem ye­ni pazarlardaki payımızı artı­rabilir hem de yeni çeşitlerle hasat ve ihracat sezonunu uza­tabilirsek kirazın tüm tarım sektöründe lokomotif ihraç ürünümüz olma potansiyeli var.” diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Hem çiftçileri­mizle hem ihracatçılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu sene rekolte bereketli olacak. Emek veren çiftçilerimize, ih­racatçılarımıza, tüccarlarımı­za teşekkürlerimizi sunuyo­ruz. Vatandaşın kiraza doyaca­ğı bir dönem olacak” dedi.

Manisa kirazda önemli bir merkez

Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Mani­sa'nın kiraz üretimindeki ye­rinden bahsederek "19 Nisan 2023 tarihinde kuzey yarım­kürenin açık alanda ilk kiraz hasadını gerçekleştiriyoruz. Kuzey yarımkürenin ilk kira­zını çıkarmakla katma değer­li ürün elde etmiş oluyoruz. Emek yoğun bir iş. Üreticile­rimizin hakları ödenmez. Ma­nisa kirazda önemli bir mer­kez. 48 bin 832 tonla üretim­de 4’üncü sıradayız. Kiraz üretim alanın­da ikinci sıradayız. 2022 yılı verile­rine göre il ola­rak 3 milyon 103 binin üzerinde kiraz ağacına sahibiz.

İlerle­yen yıllarda Manisa üretim­de dahada yukarılara çıkacak. Erkenci kiraz ‘Cristobalina’ cinsini hasat ediyoruz, sof­ralarla buluşturacağız. Kiraz hem iç piyasada hem ihracat­ta yer bulan kıymetli bir ürü­nümüz” dedi.