Balıkçılıkta istisna türlere lüfer de eklendi

Balıkçılıkta istisna türlerinde hamsi, sardalya ve istavrite "lüfer" de eklendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Lüferde ağırlıkça yüzde 15 oranında küçük boylara istisna tanınacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğde istisna tanınacak türlerden hamsi, sardalya ve istavrite "lüfer" de eklendi. Buna göre, avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları hamsi, sardalya, istavrit ve lüferde ağırlıkça yüzde 15, diğer su ürünlerine ise ağırlıkça yüzde 5 oranında küçük boylara istisna tanınacak. Bu istisnanın tespiti, kontrol edilen ürün miktarı üzerinden yapılacak.

İlgili mevzuat kapsamında, yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) türlerini 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde avlayacak balıkçı gemileri için avcılık "İzin Belgesi"nin alınması ve avlanan ürünlerin belirtilen yerlerden karaya çıkarılması zorunlu olacak. Bakanlıkça, bu yerlere ilave karaya çıkış noktaları belirlenebilecek.

Su ürünleri nakil belgesinde de değişikliğe gidildi

Değişikliğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla değişiklik yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Sürü halinde bulunan ve avlanan balıkların içerisinde değişik boylarda balıkların bulunmasından ve toplu olarak avlanmasından, balık çeşitlerine göre boy ve ağırlık bakımından değişen oranlarda yasal limitlerin dışında ava müsaade edildiği ifade edilen açıklamada, bu istisnanın, teknik zorunluluktan dolayı tanındığı, aksi durumda, balıkçıların sürekli olarak cezai yaptırıma muhatap oldukları ve ruhsatlarının iptali ile karşı karşıya gelebildikleri kaydedildi.

Açıklamada, bu hususların sürü halinde bulunan lüfer balığı için de geçerli olduğundan, balıkçıların sık sık cezai yaptırıma muhatap olmamaları için tebliğde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Yazılı orkinos, gobene ve uzun kanat orkinos avcılığına ilişkin gidilen değişikliğin ise avın serbest olduğu dönemde bu türleri avlama hakkı bulunan balıkçıların gereksiz olarak izin alma zorunluluğu varmış gibi bir anlama yol açtığı için yapıldığı ifade edilen açıklamada, denizlerden ve iç sulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin naklinde "Nakil Belgesi" alınmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, ayrıca Avcılık veya Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilen Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarının Belirlenmesi, Sınıflandırılması, Ürün Alımına Açılıp Kapatılması ve Numune Alımına İlişkin Uygulama Talimatı gereği de menşe belgesi istendiği kaydedildi.

Aynı ürün için iki farklı belge istenmesinin balıkçıların haklı şikayetlerine yol açtığı belirtilen açıklamada, bu sorunun giderilmesi için nakil belgesinin, her iki belgedeki bilgileri içerecek şekilde ortak bir belge haline getirildiği ifade edildi.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir