Fındıkta aflatoksine karşı mücadele

Olam Progıda A.Ş tarafından, tedarikçilerle fındıkta aflatoksin sorununa yönelik teknik destek toplantısı düzenlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Olam Progıda A.Ş. tarafından 24 Aralık 2015 tarihinde Sakarya’da tedarikçi toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda 2015 fındık sezonunun değerlendirmesi yapıldı ve fındığın geleceği konuşuldu. 

Ottoman Hotel Sakarya’da gerçekleşen toplantı, fındığın ihracat edilme sürecinde rol üstlenen üretici ve tedarikçi firmaları bir araya getirdi. Fındıkta kaliteyi ve verimi artırma, izlenebilirliği sağlama, aflatoksin oluşumunu önleme ve fındık tarımında çocuk işçiliğinin önüne geçilmesine yönelik düzenlenen toplantıya Olam Türkiye Yöneticisi Ufuk Özongun, Genel Müdür Hakan Karakaş ve Sürdürebilirlik Müdürü Asude Süleymanoğlu'nun yanı sıra Teknik Elemanlar Derneği Giresun Şubesinden fındık uzmanları konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında söz alan Ufuk Özongun; toplatıya katılım gösteren bütün tedarikçilere teşekkür etti ve fındık üretiminde kaliteyi arttırmaya yönelik bu sürece katılımlarının ne kadar değerli olduğunun altını çizdi. Fındık piyasasındaki değişikliklere dikkat çeken Özongun, aflatoksinin fındık ihracatına olan olumsuz etkisinde de bahsetti.

Olam Türkiye Yöneticisi Ufuk Özongun’un konuşmasının ardından Olam Sürdürülebilirlik Müdürü Asude Süleymanoğlu bir sunum gerçekleştirdi. 

Süleymanoğlu; Fındıkta sürdürülebilirlik kavramının henüz çok yeni olduğunu ve Olam olarak son üç senedir fındıkta sürdürülebilirlik ve çocuk işçiliğiyle mücadele konularında çalışma yaptıklarını belirtti. “PROFındık” adı altında bir de Facebook sayfası açtıklarını belirten Süleymanoğlu, bu sayfa aracılığı ile yapılan çalışmaları tedarikçilere farklı bir kanaldan ulaştırmayı da hedeflediklerini belirtti. 

Sürdürülebilirlik Programının hedeflerinden bahseden Süleymanoğlu; hedefe ulaşma yolunda stratejik ortaklık ve tedarikçi kapasitelerinin geliştirilmesinin önemli rol oynadığının altını çizdi. 2014 yılı fındık hasat sezonunda toplamda 724 üreticiye ulaştıklarını dile getiren Süleymanoğlu, 2015 fındık hasat sezonunda bu sayının 1907’ye çıktığını belirtti. 

2015 fındık hasat sezonunda köylerde düzenlenen mobil işçi eğitimleri ile toplamda 760 mevsimlik geçici tarım işçisine ulaşıldığını söyleyen Süleymanoğlu, yapılan eğitimlerle işçilere kendi hakları hakkında ve tarımda iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca Düzce’nin Akçakoca İlçesi’ne bağlı Esmahanım Köyü’nde kullanılmayan eski köy okulu binasını tekrar yenileyerek Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ile işbirliği içerisinde mevsimlik geçici tarım işçilerinin çocuklarına Ağustos Ayı boyunca Halk Eğitim destekli eğitim düzenlendiğini belirtti. Bu yıl toplamda 32 köy ve mahallede çeşitli eğitimler düzenlendiğini belirten Süleymanoğlu, 2016 yılında bu sayıları daha da ileriye taşıma hedefinde olduklarının altını çizdi.  

Olam Sürdürülebilirlik Müdürü Asude Süleymanoğlu'nun sunumunun ardından Teknik Elemanlar Derneği Giresun Şubesi mühendisleri tarafından “Fındıkta depolama ve Aflatoksin” ile “Depo Zararlıları” konularında fındık tedarikçisi firma yetkililerine sunumlar gerçekleştirildi. Bu sunumlarda; Aflatoksinin fındığa olan zararları, aflatoksin oluşumunun önlenmesi için uygun hasat, kurutma ve depolamanın nasıl yapılması gerektiği, aflatoksinin fındık ihracatına olan olumsuz etkisi, depo zararlılarının fındığa olan olumsuz etkileri ve bu zararlılarla mücadele yöntemleri işlendi. 

Yapılan sunumların ardından toplantıya Giresun’dan konuşmacı olarak katılan Teknik Elemanlar Derneği mühendislerine Olam Türkiye Yöneticisi Ufuk Özongun tarafından teşekkür belgesi verildi.