Hayvancılık destekleme esasları belli oldu

Hayvancılık desteklemelerine ilişkin uygulama esasları belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, buzağı desteklemelerinden yararlanılabilmesi için buzağıların 1 Ocak-31 Aralık 2018'de doğmuş olması gerekecek. Buzağı desteklemesine başvurular 2 Temmuz - 31 Ağustos 2018 ve 2 Mayıs 2019 -1 Temmuz 2019'da olmak üzere iki dönem halinde yapılabilecek. Birinci dönem başvuru yapamayanlar ikinci dönemde başvuru yapabilecek.

Malak desteklemesi de iki dönem halinde yapılacak. Yetiştiricilerin birinci dönem için 1 Kasım-31 Aralık, ikinci dönem içinde 1 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde il ya da ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunması gerekecek.

Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye ise birlikler aracılığıyla, üye olmayan yetiştiriciler il veya ilçe müdürlüklerine 1 Kasım ile 31 Aralık 2018 tarihlerinde başvuruda bulunacak.

Koyun, keçi ve tiftik destekleri

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları küpelenmiş ve TÜRKVET'e kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan desteklemelerinden yararlanabilecek. 

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine 1 Eylül - 2 Kasım 2018 tarihlerinde başvuru yapacak.

Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik) ve bağlı kooperatiflere veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak.

Çoban istihdam desteği 200 anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenecek. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Başvurular işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, 1 Haziran - 31 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Çiğ süt desteklemeleri

Çiğ süt desteklemesi, Bakanlığın belirleyeceği birim fiyatlar üzerinden dönemler halinde yapılacak.  Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden yararlanamayacak. 

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla bin adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara destekleme ödemesi yapılacak. Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne 20 Temmuz 2018'e kadar dilekçe ile başvuracak.

Düve alım desteğinden yararlanmak isteyen yetiştirici işletmesi en az 20 baş düve satın almış olacak. Bir işletmenin düve desteklemesinden yararlanabilmesi için hayvan sayısının, 20-100 baş olması gerekecek. 

Besilik erkek sığır desteklemesi almak isteyen yetiştiricilerin, sığırları erkek, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kilogram olması gerekecek. Yetiştirici en fazla 200 baş sığırı için destekten yararlanabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler