Süt üreticilerinden 14 maddelik talep

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, "Çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan üretici zararı destekleme ile telafi edilmeye devam edilmeli" açıklamasında bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, süt üreticilerinin son dönemde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik 14 maddelik talep listesi hazırladıklarını belirtti.

Özcan, kur ve girdi maliyetlerinde artışın süt üreticilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Yem, çiğ süt alım fiyatları ve üreticiye verilmesi gereken desteklere yönelik 14 maddelik talep ve öneri listesi hazırladıklarını anlatan Özcan, çiğ sütün maliyeti ile satış fiyatı arasında oluşan üretici zararının destekleme ile telafi edilmeye devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çiğ sütün üretici örgütlerince işlenmesi konusunun teşvik edilmesini talep ettiklerini aktaran Özcan, çiğ süt arzının arttığı dönemlerde süt tozu müdahale alımlarına devam edilmesini, süt tozu dışında peynir gibi ürünlere işlemeyi de kapsayacak şekilde müdahale alımının çerçevesinin genişletilmesini istedi.

Damızlık olarak yetiştirilen ve sürüde tutulan anaç inekler için sürü koruma desteği ödenmesi gerektiğini ifade eden Özcan, damızlıkların kesime gönderilmesinin önlenmesi için damızlık belgeli gebe düve desteğinin acilen uygulamaya konulmasının öneminin altını çizdi.

Özcan, ülkenin çiğ süt üretiminin dönemler itibarıyla Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından izlenerek, arz durumuna göre gerekirse süt ürünleri ithalatının yasaklanmasını talep ettiklerini aktardı.

Özcan'ın verdiği bilgiye göre 14 maddelik listedeki diğer talep ve öneriler şöyle:

- Çiğ süt piyasa fiyat oluşumunda çiğ süt/fabrika yemi paritesinin asgari 1,3 olması sağlanmalı.

- Üretim fazlası çiğ sütün süt tozu dışında mamul şeklinde ihraç edilebilmesi için gereken tedbirler alınmalı.

- Haksız rekabetin önlenmesi açısından karma yem piyasasının regülasyonu konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) düzenleyici olarak devreye sokulmalı ve kurumsal yetkisi artırılmalı.

- TMO aracılığıyla küçük ve orta ölçekli üreticilere belirli kota üzerinden arpa, buğday, mısır gibi yem ham maddeleri ucuza temin edilerek üreticinin kendi yemini kendisinin yapması sağlanmalı.

- Piyasa durumu göz önüne alınarak çiğ süt ve fabrika yem fiyatlarının üreticinin güven duyacağı süre için sabitlenmesi sağlanarak, piyasa istikrarı oluşturulmalı.

- Soya ve mısır gibi karma yem için çok önemli olan yem ham maddelerinin Türkiye'de veya üçüncü dünya ülkelerinde üretimi konusu özendirilmeli.

- Kaba yem üretiminin artırılması için uygulanan tedbirler geliştirilerek devam edilmeli.

- Islah edilmiş mera varlığının artırılması için yapılan projelere ihtiyaç duyulan bütçe aktarılmalı ve atıl durumdaki meraların değerlendirilmesi için gereken tedbirler alınmalı.

Bu konularda ilginizi çekebilir