Tarımsal veriler tek merkezde toplanıyor

Çiftçilerin her aşamada bilgilenmelerini sağlayacak ve üretim planlamalarına ışık tutulacak projeyle, raporlama sistemleri ile anlık ve doğru bilgiler elde edilecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Bilgi Sistemi ile bütün tarımsal verileri tek bir merkezde birleştiriyor. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım alanında dünyanın en büyüğü olan entegre sistem, tarımsal ürünlerin tarladan sofraya takibinden, orta ve uzun vadeli tarımsal politikaların oluşturulmasına kadar birçok konuda katkı sağlayacak. 

Bu sistemle vatandaşların yapacağı tüm başvurular internet ortamında yapılabilecek, işletmelerle ilgili tüm işlemler tek bir ekrandan yönetilecek. 

Çalışmalarına 2011 yılında başlanan ve Türkiye tarımını teknolojiyle buluşturan projeyle, tarım parselleri, çiftçi ve ürün bilgileri gibi tarımla ilgili bütün bilgiler merkezi bir veri tabanına aktarılıyor, bakanlık bünyesindeki tüm bilgi sistemleri de sisteme entegre ediliyor. 

Projenin ilk aşamasında uydu görüntülerinden faydalanarak tarım alanlarının tamamı sayısallaştırıldı. Belirlenen tarım parselleri ile bu parselleri kullanan çiftçilere ait bilgiler sisteme kaydedildi. Yeni sistemle ayrıca parsel bazlı verim hesaplamasıyla doğru alana doğru tarımsal desteğin verilmesi de sağlanıyor. 

Dünyanın en büyük bilgi sistemi  

Tarım Bilgi Sistemi'nde 200'ü teknik yazılımcı olmak üzere toplam 350 personel görev yapıyor. Türkiye ve dünyanın en büyük entegre bilgi sistemi projeye İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de teknik destek sağlıyor. 

Proje kapsamında, ilk etapta Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi, Organik ve İyi Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Sistemleri; Sertifikalı Tohum, Bitki Koruma Ürünleri ve Veteriner Tıbbi Ürünleri Kayıt ve Takip Sistemleri; Arıcılık, Örtü altı, Özel Ürünler, Kooperatif Kredileri ve Su Ürünleri Kayıt Sistemleri gibi 17 modülün 16'sı sisteme kaydedildi. 

Bakanlık, Tarım Bilgi Sistemi kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle "2014 Tam Tarım Sayımı"nı da başlattı. TAR-GEL personeli tarafından İTÜ'den tedarik edilen 10 bin tabletle başlayan tarım sayımı ile ekim alanları, alet ve ekipman sayıları, hayvan sayıları gibi tarımsal üretime ilişkin bütün veriler anlık olarak sisteme aktarılıyor. 

Vatandaşın işi kolaylaşacak 

Bütün tarımsal verilerin sisteme kaydedilmesi ve bakanlık bünyesindeki mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla da tüm bilgiler tek bir merkezde toplanmış olacak. 

Böylece, vatandaşların kuruma yapacağı tüm başvurular internet ortamında yapılabilecek, işletmelerle ilgili tüm işlemler tek bir ekrandan yönetilecek. Arazi üzerindeki geçmiş yıllarda yapılmış bütün üretim faaliyetlerinin görülebileceği sistemle, tarladan alınan ürünün işlenip pazara ulaşıncaya kadarki tüm aşamaları tek bir merkezden takip edilecek. 

Çiftçilerin her aşamada bilgilenmelerini sağlayacak ve üretim planlamalarına ışık tutulacak projeyle, raporlama sistemleri ile anlık ve doğru bilgiler elde edilecek. Ayrıca, her parselin toprak, topografya ve iklim özelliklerinin bilinir hale gelmesiyle de tarımda ilk defa üretim simülasyonlarının yapılmasının önü açılacak. Sistem, orta ve uzun vadeli tarım politikalarının oluşturulmasına da katkı sağlayacak.  

Bu konularda ilginizi çekebilir