Yağlık ayçiçeği ithalatına tarife kontenjanı

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım ve başvuru yöntemi tespit edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemiyle başvuru ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Ticaret Bakanlığının "Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımını 1 Temmuz-15 Ekim 2018'de (bu tarihler dahil) gerçekleştiren sanayici firmalara yapılacak.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular 15 gün içinde, Ticaret Bakanlığının internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. İstenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz sisteme yüklenmesiyle başvuru tamamlanacak.

Firmalara, başvuruda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat yapılmayacak. Başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış tarife kontenjanından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanacak.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenecek. İthal lisansları, 30 Haziran'a kadar (bu tarih dahil) geçerli olacak.

Bu kapsamda yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde belirlenen diğer hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir