Google'ın yapay zekası Bard, ChatGPT'ye karşı

Microsoft'un desteklediği yapay zeka ChatGPT ilk kez ciddi bir rekabet ile karşı karşıya geldi. Google'ın Bard'ı, ChatGPT'de olmayan özellikler ile dikkat çekerken bazı noktalarda ise GhatGPT'nin gerisinde kalıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Google, geçen hafta içeri­sinde ChatGPT’ye rakip olan Bard isimli yapay zekâ uygulamasını geniş kitlele­re açtı. Şirketin yıllık geliş­tiriciler konferansı Google I/O’da da odak noktalarının yapay zekâ olduğunun al­tı çizildi. Geçen yılın sonun­dan itibaren yapay zekâ uy­gulamalarının öncüsü konu­munda olan ve bu endüstriyi şekillendiren Microsoft’un desteklediği ChatGPT ilk kez ciddi bir rekabet ile karşı kar­şıya.

Google, Bard ile henüz ChatGPT’nin sunmadı­ğı veya sadece ücreti karşı­lığında sunduğu bazı hiz­met ve özellikleri tüm kul­lanıcılara ücretsiz olarak sunuyor. Standart Chat­GPT uygulamasının yapa­mayıp, Bard’ın kullanıcı­larına sunduğu özellikler şöyle:

Internet bağlantısı

ChatGPT, ücretsiz kullanı­cıları için internet bağlantı­lı sorgulara cevap veremiyor. Eğer bugünkü kripto para kurlarını sorarsanız bu ko­nuda size yardımcı olamaz. Ancak Bard, anlık olarak in­ternet bağlantılı cevaplar ve­rebiliyor. Size anlık kurları, kripto para fiyatlarını liste­leyebilir.

SEO Asistanı

Internet aramalarında SEO, yani arama motoru op­timizasyonu hangi içeriğin size hangi sırada gösterilece­ğini belirleyen en önemli kri­ter. Dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru Go­ogle olduğu için, Google’ın al­goritması ve buna göre opti­mize edilen içerikler ön pla­na çıkıyor. Bard’a web siteniz için SEO optimizasyonu yar­dımını ilettiğinizde size bu­nun için cevap verebiliyor.

Resim işleme

Bard’ı, ChatGPT’den bir adım öne taşıyan özellikler­den birisi de sadece metin tabanlı değil, görsel içerik­ler girerek arama yapabili­yorsunuz ve verilen cevapla­rın bazılarını da görsel olarak destekleyebiliyor.

Sorguları dışa aktarma

Bard, yaptığınız sorgular ve yapay zekâ ile sohbetiniz son­rasında oluşan görüşme kay­dını bir dosya olarak dışarıya aktarmanıza veya bunu doğ­rudan Google’ın e-posta ser­visi gmail ile bir adrese yol­lanmasına da olanak veriyor. Bu ChatGPT’de henüz olma­yan bir özellik.

Bard, ChatGPT’de mevcut olan yazılım dillerini anlama ve kod yazma becerilerini de sağlayabiliyor.

Plugin’ler ve kodlar

Tarif ettiğiniz bir uygula­ma için size istediğiniz bir dil­de kod parçacığı yazabiliyor. Yine ChatGPT’de olduğu gibi değişik uygulamalara bağlan­tılar da sunabiliyor.

Hem şair hem işadamı

Bard’ın farklı olarak yapa­bildiği şeylerden birisi de size çeşitli metin kalıplarında ce­vap verebiliyor oluşu. İster­seniz bir şiir olarak, isterse­niz mektup şeklinde isterse­niz bir e-posta metni olarak sorgunuzun cevabını isteye­bilirsiniz.

Dil desteği ve çeviri

Bard, 26 dilde cevap verme­ye programlanmış ve bu diller arasında çeviri yapma kabi­liyetinde olduğunu söylüyor. Ancak ben kendisine Türkçe bir şeyler sorduğum zaman veya verdiği cevapları Türk­çeye çevirmesini söylediğim zaman buna cevap veremedi.