"Metot geliştirme" teknolojik gelişmenin yarısıdır

TEKNO TREND - RÜŞTÜ BOZKURT

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

RÜŞTÜ BOZKURT

Bir düşünceyi "kaliteli fikir" haline dönüştürmek için, düşüncenin "bileşen ve bağlamları" hakkında net "net bilgi" sahibi olmak gerekir. Eğer, teknolojik gelişmelerin olası etkileri hakkında bilgilendirici yazı yazıyorsak, teknolojinin sadece geliştirilen "araçlardan-gereçlerden" oluşmadığını, "metot geliştirme" bir yarısını oluşturduğunu iyice içselleştirmeliyiz.

Nobel Ekonomi Ödülleri son dönemlerde davranış ekonomisi üzerinde çalışanlara veriliyor. Akademisyenler ve uygulamacılar dört davranış özelliği üzerinde özellikle duruyor: Beceri-temeli davranışlar, kural-temelli davranışlar, bilgi-temelli davranışlar ve uzmanlık-temelli davranışlar.

Beceri-temelli davranışların etkinliği, belli bilgileri almamızı gerektirir. Becerilerimizi artırmamız için sağlıklı algı, güçlü bilişsel bir etkileşim ve kararlı uygulamaların birbirini bütünlemeleri gerekir.Bilgi temelli davranışlarımızın amaçlarımıza bizi en kısa yoldan ulaştırmasının gerek şartları, amaca en kısa yoldan ulaştıracak ciddi bir metot geliştirmeyle mümkündür.

Kural-temelli davranışlarımızın yerli yerine oturması, işimizle ilgili bileşenlerin ve rutinleri, başka bir deyişle yapı bileşenleri olan "sabitleri" net olarak tanımlamalıyız. Zihinlerimizde depolanan kuralları, katılaşmış usul ve esasların eylemlerimizde "tutucu" ve "geliştirici" etkilerini anlamanın metotları da hayati önem taşır.

İşimizi iyi

yapma Bilgi-temelli davranışlar, veri üretiminde, verinin malumata dönüştürülmesinde, malumatın bilgi haline getirilmesinde, bilgilere anlama derinliği kazandırılmasında ve anladıklarımızın hayata taşınmasında ciddi "metot bilgisi"gerektirir. Bilincin en üst düzeyi, zihni model varsayımlarımızın, hızlı zihinsel simülasyonlar yapabilmesi ve beklenti oluşturmasıdır.Dışa ve dünya bakışımızın tutarlı sonuçlar üretebilmesi her şeyden önce bir metot sorunudur.

Uzmanlık-temelli davranış, özellikle bugünün "hızlı değişim süreçlerinde" işimizi iyi yapmanın etkin araçlarından biridir. Zor zamanlarda, ani değişmeler yaşandığında, hızlı çözümler üretecek bilgi, beceri, ilke ve kuralların bütünlüğünü gözeten metotlara sahip olmadan uzman olunamaz.

Uzmanlık, hızlı ve uygun karar verme, hızlı ve yalın kararlar üretme, olası alternatifleri karşılaştırma, özellikle belirsizlik ortamında karar vermede etkili olur. Uzmanlık, bilgi-temelli birikimlerden beslenir, belirsizliklerin en yüksek olduğu anlarda, en uygun çözümler bulabilmeyi sağlar. Kendimize sormalıyız
Son dönemde ısrarla, " rekabet gücünün yarısı teknolojik gelişme ise diğer yarısı da ekosistemleri kavramaktır" genellemesini kullanıyoruz. Ekosistemin gerektiği gibi kavranması, önemli ölçüde "metot arayışımızı", "metot bilgimizi" ve "metot geliştirme düzeyimizi" belirler.

İlk adım, metodun iş yapmanın esasını etkilediğini bilmektir. Uygun bir metodun, hızlı ve etkin uygulamalar yarattığını ve "verimli sonuçlar" üretmenin yol ve yordamı olduğunu içselleştirmeliyiz.

Teknolojinin özellikle bağlantı, iletişim ve işbirlikleri imkanları, iş yapma metodlarımızı köklü biçimde değiştirecektir. Bu değişmeyi "edilgen" biçimde izleyenler, "bekle-gör teslimiyetine" kendini kaptıranlar fırsatları kaçıranlar olacaktır.Teknolojik araç-gereçler için yapılan Ar-Ge çalışmalarının, iş yapma metotları için de yapılması gerekir.

Medya ve iş dünyasının "teknolojik gelişmenin araç-gereç boyutu ve metot geliştirme yönüne" ilişkin bir ortak "farkındalık yaratma politikası" izlemelidir. Toplumda bireyler, kuruluşlar ve kurumlar araç-gereç ve metot bütünü üzerinde bilinçlenirse, daha sağlıklı gelecek inşa edebiliriz.

Etiketler