24 °C

TİM, ülke masalarını kurmaya başladı

TİM, yeni ülke masalarını oluşturmaya başladı. Birkaç masanın yönetimi belirlendi. Başlangıçta, Türkiye'nin ihracatındaki en önemli 75 ülke düşünülmüştü. Ancak ülke sayısı genişletildi.

TİM, ülke masalarını kurmaya başladı

 

 

İbrahim EKİNCİ

İSTANBUL - İhracatın, pazar ülkelerdeki, bölgelerdeki büyüme sıkıntıları nedeniyle, bu yıl da yüksek büyüme oranları yakalaması zor görünüyor. Ancak Ekonomi Bakanlığı da yeni kaldıraçlar, mekanizmalar geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de 'ülke masaları' projesi. Bu çalışma sessiz ama hızla ilerliyor. Bakanlık, tamamlandığında bir basın toplantısıyla açıklayacak.
Bilindiği gibi ülke masalarının tebliği çıkmıştı. Daha önce İGEME bünyesinde olan ve sonradan Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) bünyesine taşınan masaların aksine, ülke masaları bu kez bakanlık veya DTM bünyesinde değil, özel sektör, ihraçatcı tarafında kurulacak. Bu nedenle projenin baş yürütücüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olacak. Halen çalışmalar böyle yürüyor. Tamamlandığında DTM bünyesindekilerle paralel çalışma yapacaklar. Ancak asıl aktif taraf özel sektör tarafındaki masalar olacak. Devlet, öncelikle ticaret müşavirleri aracılığıyla TİM bünyesindeki masaların yönetimine katılacak.

Başlangıçta, önemli pazar sayılan 75 kadar ülkenin 35 masada toplanması planlanmıştı. Sonradan çalışma kapsamı genişletildi. 75 ülke 150'ye çıktı. DTM yetkilileri, "45 küçük ülke de eklendi. Böylece kapsam dışı kalan ülke yok" dedi. Ülke sayısının artmasıyla birlikte 35 masa sayısının da artması bekleniyor. DTM yetkilileri, "Tek tek her ülkeyi çalıştık, hazırız" dedi.

İki masanın kuruluşu bitti

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ekonomi Bakanlığı'nda ülke masaları zaten var. Onlar raporlamaları, bürokrasi tarafını götürecek.
TİM'in oluşturması gereken ülke masaları konusunda tebliğ çıktı.
Biz de masalarda o ülkeye en çok ihracat yapan, iş ilişkileri içinde olan şirketlerin temsilcilerinden oluşan, değişik sektörlerden, 7 - 9 kişilik gruplar oluşturmaya, masalar kurmaya başladık. Bunun hazırlıkları içindeyiz. Bunların bütçeleri de olacak. Tebliğde bunlar belirlendi. Masalar hem o ülkelerde faaliyette olacaklar, hem de hinterlandında. Amaç etkinlik sağlamak. Ülke ve hinterlandı olarak ele alıyoruz. 2 tane yaptık. O ülkenin ticaret müşavirini çağırıyoruz. Ekonomi Bakanlığı çağırıyor. Müşavirler geliyor, her türlü detayı konuşuyoruz. Grup ülkeler oluyor. TİM'in koordinasyonunda başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız" dedi.

Müşavirler sıkı ilişkide olacak

Ülke masalarının bir tarafında da ticaret müşavirleri var. TİM Başkanı Büyükekşi, müşavirlerini biraraya getiren 1. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda 2023 İhracat Stratejisi'nin detaylarını anlattıktan sonra müşavirlerin, ülke masaları başkanlarıyla daha sıkı ilişkiler kurmalarını istemişti. Buna göre müşavirler; birliklerin düzenleyeceği en az 3 sektörel ticaret heyeti konusunda yönlendirme ve yardımda bulunacak, VIP alım heyeti konusunda destek verecek, daha fazla ve etkin bilgi paylaşımı sağlayacak. Görevli bulunduğu ülkelerdeki resmi veya özel sektör ihalelerinden TİM'i haberdar edecek. DTM yetkilileri de masalarla müşavirlerin birlikte çalışacağını söyledi.

Ülke masaları tebliği hukuki zemini hazırladı

[PAGE]

 

Ülke masaları tebliği hukuki zemini hazırladı

Tebliğ, Resmî Gazete'de 15 Kasım 2012'de yayımlandı. Tebliğe göre ülke masaları "TİM Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile" kurulacak. Kuruluşlarının, "Genel Müdürlükte kurulmuş bulunan ülke masaları yapılanmasına göre olması zorunlu." Yani paralel olacak. Masa, "İlgili ülke/ülke grubuna TİM tarafından belirlenen miktarda ihracat yapan ve/veya o ülkede/ülke grubunda yatırımı bulunan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı/Başkanları ve/veya üyeleri ile Birlik genel kurul üyeleri arasından TİM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temsilciler ve Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığında Ülke Masasının faaliyet gösterdiği ülke/ülke grubu ile ilgili olarak çalışan bir personelden" oluşacak. Ayrıca, "Genel Müdürlükçe lüzum görülen hallerde, Ülke Masasının faaliyet gösterdiği ülke/ülke grubu ile ilgili tecrübe ve bilgi birikimine sahip bir personel de üye statüsünde ayrıca görevlendirilebilecek."

9 üyeye kadar çıkabilecek

Tebliğe göre "Ülke Masası, en az beş, en çok dokuz üyeden" oluşacak. "Başkanı, Ülke Masasının ilk toplantısında TİM tarafından belirlenen üyeler arasından" seçilecek. Tebliğde masanın görevleri özetle şöyle belirlendi: "İlgili ülke/ülke grubuna yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarını izlemek, değerlendirmek. Hedefler belirleyerek icra planı ve projeleri TİM’e ve her yılın en geç Ekim ayına kadar Genel Müdürlüğün onayına sunmak. Pazara giriş stratejilerinin saptanmasına yardımcı olmak. Madili sivil toplum kuruluşları ile temaslarda bulunmak ve neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe en geç bir ay içerisinde rapor sunmak, pazara giriş engellerini tespit etmek."
Tebliğde masaların çalışma kuralları da belirlendi. Bu na göre "Ülke Masası, ayda en az bir kez gündemli olarak" toplanacak. "Karar tutanakları beş gün içerisinde TİM’e ve TİM tarafından da üç gün içerisinde görüşüyle birlikte Genel Müdürlüğe" verilecek.

Komiteler oluşturabilecek

"Ülke Masası bünyesinde, muhtelif sektörlerdeki mal ve hizmet ticareti ile yatırım, lojistik ve benzeri alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere çalışma komiteleri" oluşturabilecek. Ayrıca, "Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı veya Genel Müdürlükten sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, TİM Başkanı ve Ülke Masası başkanlarının katılımı ile Ülke Masaları Koordinasyon Komisyonu" oluşturulacak. Komisyon yılda en az iki kez gündemli olarak toplanacak.
"Ülke Masası giderleri, TİM’in ve gelirleri oranında İhracatçı Birliklerinin bütçelerinden" karşılanacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap