13 °C

Turizmde ilk 5 hedefi 5 yıl öne çekildi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7 yıl önce hayata geçirilen Turizm Stratejisi 2023'ün ikinci kademesini oluşturan "Eylem Planı 2014-2018"i hazırladı. Planda, "En çok ziyaretçi çeken ilk 5 arasında yer alma" hedefinin 2018'e kadar gerçekleşmesi bekleniyor

Turizmde ilk 5 hedefi 5 yıl öne çekildi!

ANKARA - Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en iyi 5 turizm destinasyonundan biri olma hedefine beş yıl önce ulaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, yedi yıl önce hayata geçirilen Türkiye Turizm Stratejisi 2023'ün ikinci beş yıllık planı belirlendi.

Yatırım, planlama, tanıtma, markalaşma, ulaşım ve altyapı gibi ana başlıklar üzerine yoğunlaşan ikinci eylem planın temelini ise Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in talimatıyla "sürdürülebilir kalkınma içerisinde sürdürülebilir turizm politikası" oluşturuyor.

Planda, dünya turist sayısının yaklaşık üçte birini, dünya turizm gelirleriyle yatak kapasitesinin ise yaklaşık dörtte birini elinde bulunduran Akdeniz çanağında, Türkiye'nin pozisyonu daha da kuvvetlendirilerek dünya turizminde kendisini daha fazla hissettirmesi öngörülüyor.

Kamu kuruluşları ve turizm meslek örgütleriyle yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan "Eylem Planı 2014-2018"in önümüzdeki günlerde Yüksek Planlama Kurulundan geçmesi ve Bakan Çelik'in basına duyurması bekleniyor.

Turizm planlaması sahilden iç kesimlere kayacak

"Eylem Planı 2014-2018"de Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken ülkeler sıralamasında ilk 5 ülke arasında yer alması ve aynı zamanda dünya turizm gelirlerinden alacağı payın arttırılması hedefleniyor.  

Planın en belirleyici unsurları arasında Türkiye'nin sahil kesimi haricindeki turizm potansiyeline sahip alanların tespiti planlanması, teknik altyapı açısından yeterli hale getirilerek turizm üstyapı yatırımlarına hazırlanması dikkati çekiyor.

Bu kapsamda, birinci eylem planı döneminde başlatılan Fırat Havzası, Kuzey Van Gölü Selçuklu, Çoruh Vadisi ve Doğu Karadeniz gibi önemli projelerin işler hale getirilmesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.  

"Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşma"

İç turizmde, "vatandaşların tatil alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla toplumun farklı kesimlerine uygun kalite ve fiyatta turistik ürün alternatiflerinin sunulması" planlanıyor.

Hedeflenen turist sayısı ve turizm gelirlerine ulaşmak amacıyla yürütülecek faaliyetlere yönelik tanıtım ve pazarlama stratejisinde ise "Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşma" öne çıkarılıyor.

Planda, "ekonomik gelişimi destekleyen, fiziksel düzeyde uygulanabilir, toplum yönelimli ve sürdürülebilir turizm ilkesini içeren bir yaklaşım ortaya konulması ve yatırım projelerini uygulanabilir kılacak teşviklerle turizm sektöründe yatırımların arttırılması amaçlanıyor.

Turizm cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyor

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında, turizmin ulaşması beklenen yeri ve bu süreçteki uygulama aşamalarını anlatan "Türkiye Turizm Stratejisi 2023", güncel gelişmelere uyum sağlayabilmesi amacıyla 2007'den itibaren kademe kademe uygulanmaya başlanmıştı.  

Türkiye Turizm Stratejisi-2023'te, belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık bin 350 dolar harcamaya ulaşılması öngörülmüştü.

Bu süreçte, stratejinin hayata geçirildiği 2007 yılında 26.1 milyon turistin geldiği Türkiye'yi, 2013'te 37.8 milyon kişi ziyaret etti.

2013 yılında, yüzde 5,02 olan dünya genelinde yıllık ziyaretçi artış oranı, Türkiye'de yüzde 5.87 oranında gerçekleşti. Türkiye böylece dünyada en çok ziyaretçi çeken ülkeler sıralamasında 6'ncı sıraya yükseldi.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap