Ford Otosan, çalışan sayısını 10 bin 676’ya çıkardı

Ford Otosan, 2015’te sektörünün en büyük istihdam rakamlarına ulaşarak, çalışan sayısını yüzde 9,4 artışla 10 bin 676’ya çıkardı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ford Otosan, 2015  Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ticari ve finansal performansının yanısıra, çevre yönetimi ilkeleri ve inovasyon  yeteneğiyle örnek bir şirket olmak için çalışan Ford Otosan, içinde  yaşadığı toplumun sürdürülebilir kalkınmasını destekleyecek, toplumsal  refaha katkıda bulunacak ve gelecek nesillerin gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde yürüttüğü faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün açıklamasında  “Geleceğimizi şekillendirirken attığımız adımları, sadece ticari ve  finansal boyutlarıyla değil aynı zamanda çevresel, hukuki, ekonomik,  sosyal ve etik boyutlarıyla da değerlendiriyoruz” dedi.

 Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Ford Otosan, Global  Reporting Initiative (GRI) tarafından yayınlanan G4 Raporlama Rehberi  İlkeleri doğrultusunda hazırladığı 2015 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu “Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Toplum” başlığıyla  yayınladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün açıklamasında paydaşları için sürdürülebilir değer üretmek hedefiyle çalıştıklarını  belirterek “Bu hedefe ulaşmanın ilk şartının üstün bir iş etiği  anlayışı ve paydaş katılımına dayalı  şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim anlayışının takip edilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu  nedenle neyi başardığımız kadar, bunu nasıl gerçekleştirdiğimiz de  önemlidir” dedi.

  Yenigün, sürdürülebilirlik raporuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

“Geleceğimizi şekillendirirken attığımız adımları, sadece ticari ve finansal boyutlarıyla değil aynı zamanda çevresel, hukuki, ekonomik, sosyal ve etik boyutlarıyla da değerlendiriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele stratejimizin temel hedeflerinden biri de  yakıt verimli ve düşük emisyon düzeyli, yüksek emniyet normlarına sahip ve ‘akıllı’ şehirlerin sokaklarında yerini alabilecek araçlar üretmek. Yıl içinde bu hedef doğrultusunda yeni teknolojiler geliştirirken Ar-Ge kapasitemizi de belirgin düzeyde artırdık. Geçen yıl olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de dijitalleşme, inovasyon ve yeni iş modeli geliştirme alanlarında projeler üreterek sürdürülebilir gelişimimize katkıda bulunacağız.

 Türkiye otomotiv sektörünün istihdam lideri olarak başarımızın temelindeki insan kaynağımızı “İş’te Eşitlik” yaklaşımı ile yönetmeye, kadın ve engellilerin çalışma hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini savunmaya devam edeceğiz. Tedarikçi  operasyonlarından üretim, lojistik ve satış süreçlerine, değer zincirimiz genelinde ürettiğimiz başarı hikayelerine gelecek yıllarda yenilerini ekleyeceğimize inancım tamdır.”

Çevresel performansta önemli artış elde etti

Raporlama döneminde çevresel etkilerin yönetimi konusunda da önemli başarılar elde eden Ford Otosan, üretim kapasitesindeki artışın faydaları ve verimlilik çalışmalarının sonucu olarak 2014 yılında 7,09 GJ/araç olan üretilen araç başına enerji tüketimini 6,16 GJ/araç  düzeyine indirdi. Aynı şekilde emisyon düzeyini 0,710 Ton CO2/araç düzeyinden 0,570 Ton CO2/araca, su tüketimini 3,75 m3/araç düzeyinden 3,146 m3/araç düzeyine düşürmeyi başardı. Yıl içinde gerçekleştirdiği enerji verimliliği projeleri ile 83.627 GJ enerji tasarrufu yaparak 4.723 Ton CO2 sera gazı emisyonunu da engelledi.

Sektörünün en büyük istihdamını yarattı

Ford Otosan  İK vizyonu, sürdürülebilir ve yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamalarıyla, çalışanlarına, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı sunuyor. İnsan hakları yaklaşımını, Ford Otosan Çalışma İlkeleri, İK Politikası ve Koç Holding’in imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri (UNGC) çerçevesinde yönetiyor.

Ford Otosan, 2015’te sektörünün en büyük istihdam rakamlarına ulaşarak, çalışan sayısını yüzde 9,4 artışla 10.676’ya çıkardı. Sektörünün en fazla kadın istihdamını sağladı  toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları ve kadın istihdamının desteklenmesi hedefleri doğrultusunda, kadın çalışan sayısını yüzde 33,8 artırdı.

Ford Otosan’da çalışanların yeteneklerinin doğru değerlendirilmesi ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması amacıyla performans yönetimi sistemini uygulanıyor. Bu doğrultuda da çalışanlara yönelik 900 bin kişi x saate yakın eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Erkek çalışanlara verilen eğitim kişi başına 78,04 saatken, kadın çalışanların eğitimi kişi başına 118,45 saat oldu.

 4’üncü kez Engelli Kadrosunda İstihdam Fazlası Engelli Personel Çalıştırma ödülü

Dev bir sanayi tesisi olarak, süreç tasarımında gerçekleştirdiği yeniliklerle engelli istihdamını kolaylaştıran Ford Otosan, çalışma ortamının engelli istihdamına uygun hale getirilmesine yönelik uygulamalarına raporlama döneminde de devam etti. 2015 yılı itibariyle, Ford Otosan tesislerinde 21’i kadın 270’i erkek olmak üzere toplam 291 engelli çalışan bulunuyor. Bu çalışanların 283’ü üretim çalışanı, 8’i ise ofis çalışanı olarak görev yapıyor. Kocaeli fabrikası, raporlama döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İl Müdürlüğütarafından 4’üncü kez ‘Engelli Kadrosunda İstihdam Fazlası Engelli Personel Çalıştırma’’ ödülüne layık bulunurken, Yeniköy fabrikasında uygulanan yüzde 100 Engelli Dostu Bir Fabrika’ projesi ise TİSK’in geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk organizasyonunda büyük ödülü kazandı.

 Sosyal sorumluluk projeleri ile kadın emeğini destekledi

Ford Otosan’ın yıl içerisinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının önemli bir bölümünü, toplumun geniş kesimlerinde ama öncelikle otomotiv sektöründe kadın emeğinin desteklenmesi projeleri oluşturdu. Koç Topluluğu’nun “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında, “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesini başlattı. Proje ile hedef  81 ilde, en az 81 okulda kız öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere mühendislik mesleğinin tanıtılıp, meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan önyargıları yıkmak ve daha fazla kadın mühendisi sanayiye kazandırmak.

Etiketler