Dünya yolsuzluğa yılda 2 trilyon dolar akıtıyor

Yolsuzluğun dünya GSMH‘sının yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geliyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Dünya ekonomisinin 3’üncü büyük sektörünün “yolsuzlukluk ekonomisi“ olduğunu vurgulayan Etik ve İtibar Derneği TEİD Araştırma Direktörü Ali Cem Gülmen, küresel ölçekte bir yılda yolsuzluğa akıtılan paranın 1,5–2 trilyon doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.

Yolsuzluğun küresel ekonominin verimliliğini azaltan, adil rekabet ve sürdürülebilir küresel gelişmenin sağlanmasını zorlaştıran en büyük engellerden biri olmaya devam ettiğini söyleyen Etik ve İtibar Derneği TEİD Araştırma Direktörü Gülmen, yolsuzluğun dünya GSMH‘sının yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geldiğinin tahmin edildiğini kaydederek, Dünya Ekonomik Forumu’na göre yolsuzluğun küresel ölçekte iş yapma maliyetini yüzde 10 artırdığının altını çiziyor.

Ülkelerin gelişmesine ağır zarar veriyor

“Yolsuzluğun ülke ekonomisi için sonuçları yerel veya yabancı yatırımların miktarında ve finansal pazar performanslarında ölçülebilir hale gelebilir“ diyen Gülmen şu bilgileri veriyor:

“Harvard Üniversitesi’nden Shang-Jin Wei ve Richard Zeckhauser’ın hazırladığı makalede rakamlarla bu konuda ayrıntılı örnekler mevcut. Yerel yatırımlar açısından bakmak gerekirse, GSMH’de yüzde olarak ifade edilen yatırımlar yolsuzluk seviyesine güçlü bir şekilde tepki veriyorlar. Wei ve Zeckhauser’ın hesaplamalarına göre Filipinler’de meydana gelen 3 puanlık bir yolsuzluk azalması ile tahmini olarak aynı ülkede yatırımlar yüzde 3,6 artabilecek. Yabancı yatırımlar açısından ise Wei, 14 yatırımcı ve 41 ev sahibi ülke üzerinde araştırma yaparken, yolsuzluğun yabancı yatırımları açık olarak etkilediğinin güçlü kanıtlarını da buldu. Buna göre eğer Hindistan yolsuzluk seviyesini Singapur düzeyine indirebilirse yabancı yatırımlar, vergileri yüzde 22 azaltsa elde edebileceği yabancı yatırımlarla aynı olacaktı. Birçok ülkenin çok uluslu firmaları kendi ülkelerine çekmek için vergi teşvikleri sunduğu bir pazarda kontrol altına alınan bir yolsuzluk, vergilerden vazgeçilmeden de daha fazla yatırımı çekmenin mümkün olduğunu gösteriyor."

Yolsuzlukta Afrika örneği

Kamu alanında yaşanan yolsuzlukla ilgili olarak Afrika örneğini veren Gülmen, Afrika‘da yıllık yolsuzluk ekonomisinin 150–250 milyar dolar arasında olduğunu vurgulayarak şunları söylüyor: “Afrika’daki en büyük sağlık sorunlardan birisi halkın temiz suya erişiminin olmaması olarak görülüyor. Dünyada her 8 kişiden birinin temiz suya erişimi olmadığını düşünürsek, Afrika gibi fakir bir kıtada durumun ne kadar vahim olduğu ortaya çıkıyor. Afrika’da 320 milyon kişinin temiz suya düzenli olarak erişimi bulunmuyor. Yine Afrika’da çocuk hastalıklarının yüzde 85’inin temiz su eksikliği yüzünden olduğu düşünülüyor. Bir temiz su kuyusunun maliyeti ise 4 bin ile 8 bin dolar arasında. Her kuyu 2 bin kişiye temiz su sağlıyor, 20 yıl boyunca hizmet verebiliyor. Eğer yolsuzluk maliyeti temiz su sağlamaya yönelik kullanılsaydı ne olurdu? Ortalama 6 bin dolar maliyet ile Afrika’da 25 milyon kuyu açılabilirdi. BM raporuna göre 10 milyar dolar ile tüm dünyadaki temiz su problemi de çözülebilir."