Garanti’den İklim Değişikliği Eylem Planı

Garanti Bankası, İklim Değişikliği Eylem Planı’na göre iklim değişikliğiyle mücadelesini 4 konuda yoğunlaştırıyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Didem Eryar ÜNLÜ

Garanti Bankası, iklim değişikliğiyle mücadele için hazırladığı İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıkladı. 

Garanti, İklim Değişikliği Eylem Planı’na göre iklim değişikliğiyle mücadelesini; karbonu fiyatlandırmak ve yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendirmek, ormansızlaşmayı azaltmak, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerini yönetmek ve yeşil ofis standartları oluşturmak başlıkları altında 4 konuda yoğunlaştırıyor.

Garanti Bankası aynı zamanda Küresel İlkeler tarafından oluşturulan Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri’ne (UN Global Compact’s Business Leadership Criteria on Carbon Pricing) imza atan ilk Türk şirketi oldu. Plan, aralıkta Paris’te gerçekleşecek 21. Tarafl ar Toplantısı öncesi iş dünyasının karbonun fiyatlandırılmasına desteğini temsil ediyor. 

Eylem planıyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Garanti Bankası olarak, günümüzün en önemli konusu haline gelen sürdürülebilirliğe büyük hassasiyetle yaklaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele için hazırladığımız eylem planı, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızda kayda değer etkiler yaratacak aksiyonları içeriyor. Ülkemizin öncü kurumlarından biri olarak ve paydaşlarımızı da çabamıza ortak ederek, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, sürdürülebilirlik alanında topluma ve çevreye faydalı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

garanti-fuat-1.jpg

Karbona gölge fiyat belirlemek

Piyasa dinamikleri değerlendirilerek belirlenecek karbon fiyatlaması uygulamasıyla, yenilenebilir enerji finansmanı Garanti Bankası için daha öncelikli hale gelecek. Garanti, 4 milyar dolara yakın finansmanla, yenilenebilir enerji finansmanında Türkiye’de lider konumda. Rüzgar enerjisi finansmanında ise kurulu güçte yüzde 35 payla açık ara pazar lideri. 

Garanti Bankası’nın portföyünde halen yüzde 50 olan yenilenebilir enerji projeleri oranı, en az yüzde 60'a çıkarılacak. Termik santral yatırımlarında en yüksek çevresel standartların ve minimum sera gazı emisyonunun sağlanmasına yönelik Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Süreci uygulanacak. Karbon salımının azaltılması için en gelişmiş teknolojilerin kullanılması talep edilecek. Ayrıca sera gazı dışında insan sağlığını tehdit eden NOx, SO2 ve toz emisyonlar için de AB standartlarına uyum istenecek. Karbon salımının kamuoyuna açık şekilde raporlanması istenecek.

Yeşil ofis standartları oluşturmak

Banka, enerji verimli ve çevre dostu yeşil ofislerde çalışan Garantili sayısını artırmaya devam edecek. Şu anda Türkiye’deki çalışanlarının yüzde 100’ü ISO14001 sertifikalı binalarda görev yapıyor. Garanti, WWF-Türkiye’den Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanan ilk Türk bankası ve bu diplomayı alan ofis sayısını arttırmak için ilerleme kaydetmeye devam edecek. Garanti, tüm ofislere yaygınlaştırdığı Çevre Yönetim Sistemi kapsamında her lokasyonda sera gazı hedefl eri verilmesini sağlıyor. 2014 yılında Garanti, karbon emisyonlarını 77,8 bin tondan 66,1 bin tona indirerek yüzde 15 azalttı. Böylece her bir Garantili başına düşen toplam karbondioksit emisyonunu 4,18’den 3,5’e düşürdü. Garanti aynı zamanda 6 yıldan beri raporlama yaptığı CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı kapsamında geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de saydamlık ve performans liderliği ödüllerine layık görülmüştü. İklim değişikliğinin Türkiye’deki ana sonuçlarından biri, su döngüsü üzerindeki olumsuz etkisi olacak. CDP Su Programı’nın ana sponsoru Garanti Bankası, İklim Değişikliği Adaptasyonu: Su Risklerinin Yönetilmesi aksiyonuyla, hem doğrudan hem de dolaylı su tüketimini en kapsamlı şekilde yöneterek, Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesine destek olacak.

Ormansızlaşmayı azaltmak

Garanti Bankası, Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları gereği, sürdürülebilir olmayan ve ağaç kesimi içeren 20 milyon dolar ve üzeri projelerde, projenin risk seviyesine göre kesilen her ağaç için en az 4-5 ağaç dikilmesini talep edecek. Fosil yakıt kullanılan yeni projeler için ise işletmeye alımı takiben en az 10 yıl boyunca, tesisin yıllık enerji üretim miktarındaki her 10 MWh için 1 ağaç dikilmesi istenecek. Bu miktar kurulu gücü 1.230 MW bir termik santral için 10 yıl boyunca her yıl yaklaşık 1 milyon ağaca denk geliyor. Garanti, halihazırda finanse ettiği projeler kapsamında 2025 yılına kadar 32 milyon ağacın dikilmesini sağlayacak., enerji verimli ve çevre dostu yeşil ofislerde çalışan Garantili sayısını artırmaya devam edecek. Şu anda Türkiye’deki çalışanlarının yüzde 100’ü ISO14001 sertifikalı binalarda görev yapıyor. Garanti, WWF-Türkiye’den Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanan ilk Türk bankası ve bu diplomayı alan ofis sayısını arttırmak için ilerleme kaydetmeye devam edecek. Garanti, tüm ofislere yaygınlaştırdığı Çevre Yönetim Sistemi kapsamında her lokasyonda sera gazı hedefl eri verilmesini sağlıyor. 2014 yılında Garanti, karbon emisyonlarını 77,8 bin tondan 66,1 bin tona indirerek yüzde 15 azalttı. Böylece her bir Garantili başına düşen toplam karbondioksit emisyonunu 4,18’den 3,5’e düşürdü. Garanti aynı zamanda 6 yıldan beri raporlama yaptığı CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı kapsamında geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de saydamlık ve performans liderliği ödüllerine layık görülmüştü. İklim değişikliğinin Türkiye’deki ana sonuçlarından biri, su döngüsü üzerindeki olumsuz etkisi olacak. CDP Su Programı’nın ana sponsoru Garanti Bankası, İklim Değişikliği Adaptasyonu: Su Risklerinin Yönetilmesi aksiyonuyla, hem doğrudan hem de dolaylı su tüketimini en kapsamlı şekilde yöneterek, Türkiye’nin iklim değişikliği mücadelesine destek olacak.

İş dünyası sesini yükseltecek

Küresel ilkeler tarafından oluşturulan ​ ''Karbon fiyatı konusunda konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri” taahhütü, 30 ülkede 200’den fazla şirketi bir araya getiren ve cesur iklim eylemlerine taahhütlerde bulunmasını sağlayan “We Mean Business Commit to Action” platformunun bir parçası. Platform, iş dünyasının sesini yükseltmeyi, iklim eylemleri konusunda herkesi harekete geçirmeyi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmak için etkili politika altyapılarını desteklemeyi amaçlıyor. Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri şöyle sıralanıyor: 

►Sera gazı emisyonlarını azaltmak için, yatırım kararlarını etkilemeye yetecek kadar yüksek bir kurum içi karbon fiyatı belirlemek, 
►Yasal mekanizmalar ile karbonun fiyatlandırılmasının önemini savunmak, 
►Yukarıda belirtilen iki kritere ilişkin gelişimi, kamuoyuna açık şekilde raporlamak.

Bu konularda ilginizi çekebilir